Archiv rubriky: SRPŠ zprávy

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4

S přijetím nového občanského zákoníku (NOZ, zákon č.89/2012 Sb.) došlo k přeměně SRPŠ na spolek. Z toho důvodu bylo nutné upravit stanovy tak, aby odpovídal název spolku, a články stanov byly v souladu s ustanoveními NOZ.

Stanovy je nyní nutné schválit členskou schůzí, která bude svolána společně s valnou hromadou školy před prvními třídními schůzkami.

Prosím o účast na členské schůzi a hlasování.

V souvislosti s nově definovanými orgány SRPŠ budou následně na třídních schůzkách zvoleni delegáti spolku, kteří budou nadále plnit působnost členské schůze. Jde pouze o administrativní, nicméně nutný, krok. Způsob fungování SRPŠ se nemění a předpokládám, že osoby reprezentující jednotlivé třídy zůstanou také stejné.

Děkuji předem za spolupráci

Blanka Krátká, předsedkyně SRPŠ

Stanovy SRPŠ Křesomyslova 2016 PDF →