Úřední deska

​Název organizace: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
​Adresa: ​Křesomyslova 724/2, 140 00  Praha 4
E-mail školy: ​zskresomysl@volny.cz
Telefon: ústředna 261 215 728 – 9

ředitelna 261 215 730

​Právní forma: ​příspěvková organizace
Zřizovatel: Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4 – Krč

www.praha4.cz
​Ředitel školy: ​Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D.

reditel@zskresomyslova.cz

​Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jana Vostárková

zastupkyne@zskresomyslova.cz

​Hospodářka školy: ​Alena Frimlová

frimlova@zskresomyslova.cz

Hospodářka školní jídelny: Alena Křížová

skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

Vedoucí školní družiny: Jindřiška Gatevová

gatevova@zskresomyslova.cz

​IČ: ​​61386201
​IZO: ​102101388
​​REDIZO: 600037177
Datová schránka gms4m8z
​Číslo účtu školy: ​622 963 29/0800
Číslo účtu školní jídelny: 203 30 41/0100
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KŘESOMYSL“
Pověřenec pro OOÚ: Mgr. Jan Slezák

ÚMČ Praha 4