Výlet do Kunratického lesa

V pátek 11. října jsme se vydali do Kunratického lesa. Zahráli jsme si na medvěda brtníka. Úkolem bylo udržet se co nejdéle na kmeni stromu. Hledali jsme klacíková písmenka. Sbírali jsme listy stromů a společně jsme se je pak snažili roztřídit podle druhu.

Utábořili jsme se pod sekvojovcem, kde jsme si povídali, děti si založily expediční deníky, do nichž vlepovaly nalezené přírodniny a zapisovaly jejich názvy.

Při zpáteční cestě už děti samy rozpoznávaly stromy, které rostly podél cesty. Nakonec jsme si ještě zahráli ocásky a vydali jsme se do školy.