Archiv pro rubriku: SAMOSTUDIUM

Informace k ukončení školního roku

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne předání vysvědčení v běžném režimu, tedy pro celé třídy najednou.  Žáci, kteří dosud nebyli ve škole, nezapomenou na vyplněné čestné prohlášení.

I nadále platí  povinnost mít při vstupu do školy roušku.

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26. 6. 2020 1. vyučovací hodinu.

Žáci 1. stupně, kteří v současné době navštěvují skupiny, se po 1. vyučovací hodině opět sejdou ve svých skupinách.

Ostatní žáci budou po 1. vyučovací hodině odcházet domů.

 

Finanční vypořádání plateb v rámci uzavření školního roku 2019/2020 bude provedeno následujícím způsobem:

  • Školní jídelna: vyúčtování je provedeno jako obvykle na konci školního roku (vratkou na váš účet)
  • Platby za kroužky: vratka poměrné částky bude zaslána na účet, z něhož platba přišla
  • Platby za školní družinu:

– žáci 4. ročníku – vratka poměrné částky za 2. pololetí bude zaslána na váš účet

– žáci 1. – 3. ročníku poměrná částka bude převedena na 1. pololetí šk. roku 2020/2021 (v případě, že vaše dítě nebude v příštím školním roce školní družinu navštěvovat, oznamte toto hospodářce školy pí Frimlové)

  • Zálohy na školy v přírodě: informace u třídních učitelů

Zadání pro samostudium do 19. června 2020

Zadání pro 1. stupeň:

Všichni učitelé 1. stupně využívají buď přímou komunikaci, webové stránky školy nebo Google Class.

V případě nejasností kontaktujte paní učitelky nebo pány učitele na školních e-mailových adresách.

Zadání pro 2. stupeň:

Všechna zadání jsou již na webových stránkách. Po kliknutí na jméno učitele, třídu a předmět se Vám zobrazí příslušná zadání.

Konkrétní učitele je možné kontaktovat na e-mailových adresách.

 

Prosíme o spolupráci a vysvětlení Vašim dětem, že se nejedná o prázdniny, ale o mimořádnou situaci, ve které se musí studiu věnovat doma.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k hodnocení žáků ve 2. pololetí

 

Organizace konce školního roku

Distanční výuka i individuální konzultace ve škole končí k pátku 19. června.

V následujícím týdnu proběhnou třídnické hodiny dle instrukcí třídních učitelů. Žáci při nich odevzdají omluvné listy ze žákovských knížek, vyklidí šatní skříňky a předají třídním učitelům klíče od skříněk.

Pedagogická rada, která rozhoduje o prospěchu žáků, se bude konat v úterý 16. června. Do tohoto termínu je potřeba po dohodě s jednotlivými učiteli dodat všechna vypracovaná zadání pro samostudium.

Na instrukce ohledně předávání vysvědčení stále čekáme. Instrukce budou s předstihem sděleny třídními učiteli.

Učebnice žáci neodevzdávají. Odevzdávání učebnic a jejich revize proběhnou až začátkem dalšího školního roku.

Věříme, že se nám i v této nezvyklé situaci podaří ukončit školní rok důstojně a v poklidné atmosféře.