Archiv pro rubriku: Samostudium 2.A

Samostudium 2.A – 23.5. – 29.5.2020

 Čj  – učebnice str. 128 /kontrolní test / – poslat ke kontrole
                                    129 – 130 , nové učivo, naučit
         prac. sešit str. 40 – 41 /kontrola/
          písanka str. 33 /kontrola, další díl už není/
          příloha – slovní zásoba / kontrola/
                         – souhlásky párové, doplň žlutá a zelená slova /kontrola/
                         – vylušti a nakresli /kontrola/
 Ma – č.7 – str.8 /kontrola/
                    str.13 – test z geometrie /kontrola/
                     příloha – zábavné tvoření
                                      zvířátková osa
                                      spojovačka
                                      trojúhelníky /kontrola/
 Prv – učebnice a prac.sešit str.59 / kontrola
           příloha – opakování hodin
                            třídíme odpad
                            hledáme ukrytá zvířata / kontrola/

Samostudium 2.A – do 15. 5. 2020

 ČJ – učebnice str.112/2 /poslat ke kontrole/
                                  112/5 a/
                                   b/ vypsat na papír /kontrola/
                                   113/7 /kontrola
         písanka str.27 – 29
         přílohy – opakování hlásek, samohlásek /kontrola/
 Ma – prac.sešit č.7 –  přílohy- /kontrola/
             příloha -násobilka 5 přehled
             příloha – násobilka 5 /kontrola/
Prv.  –  učebnice a prac.sešit str. 56 – 57  prac.sešit kontrola/
             příloha /kontrola/
  Tvoření – spojovačky v příloze

Samostudium 2.A – do 7. 5. 2020

Čj  –  příloha Bonbóny . složení slova
          příloha Krimi – tajenka
          příloha i,y,u /poslat  ke kontrole/
          příloha opakování, věta j. a souvětí /poslat ke kontrole/
         psaní – str. 24 – 26/str.26 poslat ke kontrole/
Ma – str.30 – 33 /32,33 ke kontrole/
          opakování, +,- do 100
          geometr.tvary / ke kontrole/
          násobky 4
Prv-  ptáci na jaře str.55 učebnice +prac.sešit
          druhy ptáků – doplnit
tvoření – tulipány

Přílohy ke stažení (.zip)