Archiv pro rubriku: Prvňáčci

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

pozvankaZVEME VÁS na:

  • ŠKOLU NANEČISTO, kterou pro budoucí prvňáčky připravují paní učitelky na středu 30. května 2018 od 9 do 11 hodin.

Pokud máte zájem, aby si Vaše dítě vyzkoušelo, jak to ve škole chodí a co ho v první třídě čeká, přiveďte je do ZŠ Křesomyslova 30. 5. v 8:55 hod.

  • TŘÍDNÍ SCHŮZKU, která se koná ve čtvrtek 7. června od 17 hodin ve školní jídelně v přízemí budovy. Dozvíte se základní informace o naší škole a budoucích prvních třídách.

Těšíme se na společné setkání.

LogoZSLetáček ke stažení (PDF) →

Přijetí do 1. třídy

LogoZSŽádáme rodiče žáků z naší spádové oblasti, kteří zapsali své děti k plnění povinné docházky zároveň i na jinou základní školu, aby nám neprodleně oznámili své výsledné rozhodnutí. Budeme tak moci případná uvolněná místa obsadit dalšími uchazeči z nespádového obvodu a ukončit probíhající řízení.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) bude zveřejněno na našich webových stránkách po skončení správního řízení, nejpozději 4.5. 2018.

Vedení ZŠ Křesomyslova

Zápis do 1. tříd

LogoZSVážení rodiče,

pokud máte naši školu jako spádovou, byli jste u nás u zápisu a rozhodli jste se, že Vaše dítě bude navštěvovat jinou školu, prosíme Vás, zda byste nám tuto skutečnost oznámili. Budeme tak moci vyhovět zájemcům, kteří si naši školu zvolili, ale do naší spádové oblasti nepatří. Mnohokrát děkujeme za spolupráci.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) bude zveřejněno na našich webových stránkách.

Vedení ZŠ Křesomyslova

Organizace výuky v první třídě

Celkem 20 vyučovacích hodin týdně.

Délka vyučovacích hodin není pro první ročníky závazná, jednotlivým předmětům se vyučuje také v blocích nebo v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina.

Jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat, a to při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Pevně je dán začátek (8,00 hod.) a konec (11,45 hod.) vyučování.

Desatero pro budoucí prvňáčky

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

– pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

– svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

– je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

– zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

– zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

– postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) Celý příspěvek