Archiv pro rubriku: Kroužky

Kroužky 2016/2017

krouzky0

Přihlášky děti dostanou 5. září 2016.

Přihlášky odevzdávejte do čtvrtka 8. září.

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 12. 9.

Kroužky budou otevřeny podle naplněnosti.

 

Platby za kroužky (kromě florbalu, Stegosaura a AJ s rodilým mluvčím) převeďte na účet školy – 62296329/0800 (s variabilním symbolem, který bude uveden v žákovské knížce!!!)

Kroužky florbalu, Stegosaura a AJ s rodilým mluvčím zajišťují jiné organizace, kroužky budou hrazeny přímo jejich vedoucím.

Důležité upozornění kroužky plaťte až po zahájení jejich činnosti!

Na kroužky se sportovním zaměřením, které organizuje přímo škola, jsme prostřednictvím SRPŠ získali dotaci od Městské části Praha 4 ve výši 50.000,- Kč (zatím pouze na první pololetí školního roku). Proto za tyto kroužky platí rodiče jen symbolickou částkou 100,- Kč.

Toto se týká kroužků: miniházená, atletická průprava a OVOV, turisticko-vodácký a ping-pong.

Celý příspěvek