Archiv pro rubriku: Fyzika 9.A

F9 – Radioaktivita

využití jaderného záření, poločas přeměny, osobnosti a objevy, využití v léčbě,

radioaktivní mýdlo, nejvíce radioaktivní místa na Zemi,

radon v domech, radonový plyn – co je to?,
Jaderné síly v přírodě – 4 základní
Jaderné elektrárny, štěpení a využití v JE,
dvouštěrbinový pokus – kvantová fyzika, symphony of science,
Černobyl, dokument – nultá hodina,

F9 – Jaderná fyzika

Modely atomů – úvod k Jaderné energii, modely jader, chemické značení prvků,

Atomová jádra podrobněji, současný model atomu a stavba hmoty,

interaktivní vysvětlení současného pohledu na strukturu hmoty a sil vesmíru

kvantová fyzika dokazuje -> hmota neexistuje…,

vodík, izotopy vodíku, periodická tabulka prvků,

radioaktivita – nezkreslená věda,

F9 – domácí spotřebiče, bezpečnost

zásuvka, zástrčka, 2 a 3 žilový vodič, vypínač a schodišťový vypínač – zapátrat, přinést – vyzkoušíme reálné zapojení, ověříme

Spotřebiče v domácnosti, bezpečnost a zapojení
Opakování – otevřený a uzavřený el. obvod, schem. značky – praktické zapojení

Zapojení zásuvky, výměna vypínače
Zápis, obrázky a zajímavosti, rozvod el. do domácností, 

F9 polovodiče

z čeho se vyrábí a princip fungování – video,
jak fungují, z čeho jsou?…. – video, kreslená věda
využití v praxi, vesmíru… – dokument,
tranzistor – animace AJ, krátce SR – co je tranzistor,
od písku k procesoru SR – Intel, CZ výroba procesoru, moderní 3D tranzistor AJ+tit,

polovodiče – studiumdioda, využití a tranzistory,
dioda a zapojení – studium,

křížovka s referátem na jedničku, test – možnost, otázky hlavně z učebnice
procvičování k testu,

F9 – vedení proudu v kap. a plynech

Elektrolýza – videostudium,
MEA – zinkovnavideopokusy,

Vedení el. proudu v  plynech. Elektrolyt !! => bezpečnost, Elektrolýza => průmysl
V plynech => el. oblouk. svařování, blesk, zářivky, reklamy, obrazovky, zapal. motory

20.2.2018 – Test el. proud v různých látkách: vyzkoušej se!!

Dokončení Vedení el. proudu v plynech, video ukázky, pokus se svíčkou – vedení proudu
-> DÚ: pročpokus neodpovídá pozorování pokusu na video ukázce? vysvětli, navrhni řešení!
(zesilovač I)

na jedničku – křížovka + referát,

F9 – Elektromagnetické vlny a záření

Zahájení – Elektromagnetické vlny a záření

radary – čtv, elmg. záření – prezentace, rychlost světla a mikrovlnná trouba, 

možnost referátu na osobnosti: J.C.Maxwell, W.C.Rontgen, jiné dle vlastní volby k tématu

test – druhy vln a využití v praxi,  šíření vln (které, kam) – viz str 87 – 95
ukázka test1, test2 – na konci, test 3 – otázky, vyzkoušej se,

zdroje záření – zápis, přehled,

škodí? x neškodí? – pořad TV, článek,

F9 – transformátor, přenos Eenergie

Distribuční soustava, přenosová s.1, transformovny2., přenos Tesla,
Z elektrárny do zásuvky,

, Výroba el. energie, lidské aktivity a problémy životního prostředí

Kalamitní cvičení ČEZ, z elektrárny do zásuvky, dynamo,
Nikola Tesla, rozvod el. v autě, indukční vařič,

Laboratorní práce – model přenosové soustavy – TR v praxi
přehrada 3 soutěsky