Archiv pro rubriku: Domácí úkoly a aktuality

22. září

Vážení rodiče, milí třeťáci,

vzhledem k velké absenci v tomto týdnu, vkládám informace o probíraném učivu na web.

V třídní knize v Bakalářích můžete sledovat témata, kterým se ve škole věnujeme.

 

Český jazyk

Stále se věnujeme procvičování učiva 2. ročníku. (Jak je psáno i v Bakalářích).

V pátek budeme mít hotovo v pracovním sešitě po str. 5 včetně. K tomu si dle potřeby vybíráme cvičení v učebnici (po str. 8).

Věnujeme se hodně mluvenému projevu. Tvoření otázek a odpovídání na ně.

V písance procvičujeme tvary psacích písmen. Stále si připomínáme správný sed i úchop psací potřeby. (Do pátku budeme mít hotovou str. 4.)

Zkoušíme již také „běhací diktát“ = na viditelných místech ve třídě jsou kartičky s krátkými větami. Děti si vždy přečtou jednu větu a pokusí se zapamatovat si co nejdelší její část. Vrátí se do lavice a zapíší, co si pamatovaly. Podle potřeby se mohou vracet ke čtení a psaní. Důležité je, že si hlídají správnost psaní všech slov, neboť je mají v předloze správně napsaná.

 

Matematika

Začali jsme písemné sčítání (bez přechodu přes desítku) – důraz klademe na správný zápis (tedy dodržování toho, aby byly stejné řády psány pod sebou – jednotky pod jednotkami, desítky pod desítkami…) (uč. str. 10 cv. 1; prac. sešit str. 9 cv. 6; tvoříme si i vlastní úlohy).

Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do sta.

Věnovali jsme se krychlovým stavbám (uč. str. 9 cv. 1)

V pracovním sešitě budeme mít do pátku hotovo po stranu 9 včetně. (Pokud si však s některým cvičením děti nebudou vědět rady, ať jej přeskočí a řeknou si o radu ve škole, až se vrátí.)

 

Prvouka

Děti zakreslovaly plánek lavice (pracovní sešit str. 4 cv. 1).

V pátek budou kreslit plán třídy a zaznamenávat do něj, kdo kde sedí apod. (Doma si mohou děti vyzkoušet vytvořit plánek svého stolu a plán pokoje, podle toho, jak ve skutečnosti stůl i pokoj vypadají. Zaměřujeme se na vnímání pohledu shora.)

V učebnici PRV budeme pracovat se str. 7 a 8.

 

Učebnice a pracovní sešity, které mají děti ve škole, bude ve čtvrtek od 12 hodin nachystané na vrátnici školy, abyste si je mohli vyzvednout.

Středa 1. září 2021

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. končí výuka 3.B v 11:45. (Děti budou po obědě ve 12:20).  Na čtvrtek a pátek si děti přinesou do školy penál, blok nebo sešit, svačinu a pití, sportovní oblečení na ven a roušky či respirátory (pro pobyt mimo třídu). Na pátek budou potřebovat košili nebo tričko na výtvarnou výchovu. Od čtvrtka se děti ve škole přezouvají.

Od pondělí 6. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu, družina bude mít mezi 14. a 15. hodinou vycházky, v tento čas nebude možné vyzvedávat děti. 

Jak během vyučování, tak odpoledne v družině budeme chodit co nejvíce ven, proto prosíme, ať si děti přinesou do školy v malém batůžku nebo vaku na záda pláštěnku a holínky či jiné odolné boty vhodné do nepříznivého počasí. Tyto věci si budou nechávat ve skříňce ve škole.

S přáním pohodového startu nového školního roku

Kateřina Nováčková a Olga Pavlíčková