Archiv pro rubriku: Domácí úkoly a aktuality

Čtení o víkendu

Děti si dnes braly domů pracovní sešity, aby se Vám mohly pochlubit, jak už čtou písmenka (A, E, I, Y). Prosím, prohlédněte si pracovní sešit společně (pokud jsou někdy vyznačené chyby nebo nedokončená práce, je třeba, aby je dítě opravilo či doplnilo).

Denně trénujte čtení a psaní probraných písmenek, ať děti po víkendu dobře zvládnou vše, co je čeká 🙂 .

Také nahlédněte do žákovských knížek (některé děti mají vzadu sdělení), chybí mi ještě vyjádření od některých dětí ohledně fotografování.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám krásný víkend! KN

Středa 18. září

Domácí úkol: uvolňovací cviky str. 6.

Děti mají zvládat napsat a přečíst hůlkové AE a zítra přidáme I.
Trénujeme zrakové rozlišování tvarů (hledání rozdílů, hledání stejných písmen či stejných slov, hledání písmen v textu…), sluchové vnímání (Obsahuje vyřčené slovo hlásku A? Je A na začátku, uvnitř slova, nebo na konci? Hláskujeme – dáváme si hádanky: Co znamená K – L – Í – Č? Ukaž na prstech T – Ř – I…)

Dále dnes děti dostaly lísteček s informací o fotografování. Prosím, napište mi, zda máte o sadu fotografií zájem (na lísteček, do mailu, či sms). Předem děkuji. Krásný den! KN