Archiv pro rubriku: Anglický jazyk 9A

9A Samostudium 4

Zkuste si nejdříve pouze poslechnout zvukovou stopu na tomto odkazu. Klidně 2x nebo třikrát. Nic se neděje, že napoprvé nebudete rozumět všemu. Po poslechu si zkuste zapsat slovíčka, která jste v nahrávce slyšeli. Čím víc tím líp. Můžete si zapisovat i během poslechu. Zkuste si napsat nadpis, který by shrnoval, o co v nahrávce jde.

Pak si přečtěte text zde. Písemně ho přeložte a vlastní rukou zapište do sešitu. Souhlasí Váš nadpis s tím, co jste si přečetli? Přeložený text mi pošlete.

Samozřejmě si také můžete poslechnout i další levely nebo jiné nahrávky.

Slovíčka, která jste si vypsali mi můžete poslat spolu se slovíčky, která jste se nově naučili nebo si zapamatovali.

9A Samostudium 3

Tento týden zkus porovnat, jak vypadá škola dnes a jak vypadala podle svědectví jednoho muže před lety. Zadání k textu, který si přečti s porozuměním, máš v vedle textu vlevo (písmena b, c, d). V úkolu u písmene b) doplň části vět A až H do textu, tam kde jsou malá číslíčka. Pracovní list mi pak zase pošli. Dík

tn

Pracovní list

 

9A Samostudium 2

Procvičuj si nepravidelná slovesa a slovní zásobu (U1-U5 v učebnici). Ideálně každý den chvíli.

Přečti si s porozuměním všechny texty na straně 103 v učebnici. Do sešitu si zapiš datum a téma: One country, many cultures. Pak písemně (čitelně) do sešitu vypracuj cvičení 1, 2, 3 a 4 v učebnici na straně 104. Výsledek pak pošli jako fotku z mobilu nebo naskenovaný dokument na e-mail: najbrt@zskresomyslova.cz