Archiv pro rubriku: Anglický jazyk 8A

8A Samostudium 1

Aktivní znalost tvarů nepravidelných sloves z pracovního sešitu na str. 63-64, a to infinitiv, minulý čas, příčestí minulé a překlad (1., 2. 3. a 4. sloupec). Pro jistotu dodávám včetně správného anglického pravopisu.

Procvičování gramatických časů, zejména času minulého prostého a předpřítomného času. Jednou z možností je stránka www.helpforenglish.cz (do vyhledávacího pole zadat tato témata, případně i jiná další).

Aktivní znalost slovní zásoby lekcí 6-9 z učebnice.