Archiv pro rubriku: Anglický jazyk 7A

7A Samostudium 4

Zkuste si nejdříve poslechnout zvukovou stopu na tomto odkazu. Klidně 2x nebo třikrát. Nic se neděje, že napoprvé nebudete rozumět všemu. Po poslechu si zkuste zapsat slovíčka, která jste v nahrávce slyšeli. Čím víc tím líp. Můžete si zapisovat i během poslechu. Zkuste si napsat nadpis, který by shrnoval, o co v nahrávce jde.

Pak si přečtěte text zde. A zkuste si ho přeložit. Souhlasí Váš nadpis s tím, co jste si přečetli? Přeložený text mi pošlete.

Samozřejmě si také poslechnout i další levely nebo jiné nahrávky.

Nakonec si pusťte i video, které je pod audionahrávkou v Levelu 3 nebo na tomto odkazu.

Slovíčka, která jste si vypsali mi můžete poslat spolu se slovíčky, která jste se nově naučili nebo si zapamatovali.

 

7A Samostudium 3

Tento týden jsem vybral pravdivý píběh o tom, jak je možné se zachránit i z naprosto bezvýchodné situace. Zároveň si procvičíš i minulý čas a nepravidelná slovesa. Jejich přítomné tvary máš v rámečcích vedle textu – každý rámeček odpovídá odstavci, u kterého je umístěn. Do textu samozřejmě musíš napsat tvary pro minulý čas, aby text dával smysl. Zkus si pak na internetu vyhledat, zda se to skutečně stalo.

Pracovní list

 

7A Samostudium 2

Procvičuj i nadále nepravidelná slovesa. Ideálně každý den chvíli.

Přečti si s porozuměním text v příloze. Vyhledej si neznámá slovíčka a zapiš je přímo na list (můžeš i do textu nad anglické slovo).

Potom si přečti věty pod textem označené čísly 1. – 8. a jejich čísla napiš ve správném pořadí tak, aby odpovídala průběhu událostí v textu. Čísla napiš na list pod věty tak, aby bylo zřejmé jak jdou po sobě. Věty 1. – 8. pak přelož do češtiny a ve správném pořadí je česky čitelně napiš do volného místa na list.

Výsledek pak pošli jako fotku z mobilu nebo naskenovaný dokument na e-mail: najbrt@zskresomyslova.cz

7A Titanic