Archiv pro rubriku: Anglický jazyk 5A

5A Samostudium 3

Tento týden se nauč tázací částice:

  • What – co, jaký
  • Who (výslovnost HÚ) – kdo
  • Where (výslovnost WÉR) – kde, kam
  • How (výslovnost HAU) – jak

Používají se v doplňovacích otázkách, když si chceme něco upřesnit. Můžou být ve spojení s dalšími slovy: How old are you – jak starý jsi = kolik Ti je?. How much is it (to už známe) – jak mnoho = kolik to stojí? What colour is this book – jakou barvu má tato kniha? apod.

V pracovním listu si pak procvič používání slovesa TO BE – být, a to ve všech tvarech.

V 1. cvičení si všechny věty přelož a pak k číslu otázky přiřaď písmeno správné odpovědi. Ve 2. cvičení vytvoř ze slov v závorce a tvaru slovesa být smysluplnou otázku. Ve 3. a 4. cvičení si procvič čtyři tázací částice a sloveso být v otázkách. V posledním zkus odpovědět na otázku sám za sebe.

Pracovní list

 

5A Samostudium 2

Vytvořenou stránku z atlasu zvířat z minulého zadání pošli na e-mail najbrt@zskresomyslova.cz jako fotku z mobilu nebo naskenovaný dokument.

Vypracuj pracovní list a pošli stejným způsobem zpět ke kontrole.

Nejdříve si přečti s porozuměním všechny texty ve cvičení 3. Můžeš si poznamenávat české překlady slovíček přímo do textu. Na základě četby odpověz na otázky ve cvičení 2. Nakonec poskládej slova ve cvičení 4 do správného pořadí tak, aby vznikly smysluplné anglické věty. Věty pak přelož přímo na list. A nezapomeň výsledek odeslat.

5A Animals

5A Samostudium 1

Vytvoření vlastní stránky do kryptozoologického atlasu. Formát A4. Vytvořit vlastní fantasy zvíře (monster) a anglicky napsat jednoduchý encyklopedický popis (části těla, potrava, biotop, rozmnožování apod.). Udělat stránku tak, aby byla hezká a barevná a co nejvíce připomínala atlas zvířat.

Gramatika: procvičování přítomných časů