Výuka od 12. do 23. října

1.– 5. třída:  prezenční výuka dle rozvrhu, školní družina bez omezení

6. – 7. třída:    12. –  16.10. prezenční výuka (bez odpoledního vyučování)

19. – 23.10. distanční výuka (Google Classroom)

8. – 9. třída:    12. – 16.10. distanční výuka (Google Classroom)

19. – 23.10. prezenční výuka (bez odpoledního vyučování)

Připomínáme, že plnění úkolů při distanční výuce je povinné.

Obědy budou žákům 6. až 9. třídy na dobu jejich distanční výuky odhlášeny.

Podzimní prázdniny: 26. – 30.10.