Bakaláři – elektronická žákovská knížka

(Program Bakaláři ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace.)

Od 1. 9. 2020 přechází škola na elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři.

Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům detailní přehled o prospěchu žáka (klasifikace – průběžná klasifikace), rozvrhu žáka, akcích školy či další důležité informace. Další výhodou elektronické žákovské knížky je možnost komunikace (Komens) mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Vstup do systému Bakaláři:

  • možnost přihlásit se na webových stránkách školy – zskresomyslova.cz – buď kliknutím na ikonu Bakaláři, nebo kliknutím na odkaz „elektronická žákovská knížka“.
  • možnost přihlášení prostřednictvím internetového prohlížeče – adresa serveru: https://zskresomyslova.bakalari.cz
  • možnost stažení bezplatné mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android a s iOS (aplikace je zdarma ke stažení na Google Play nebo v App storu)
  • možnost propojení více účtů – mezi nimiž se lze po přihlášení přepínat bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje (výhodné pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí)

 

Přihlašovací údaje:

pro rodiče – obdrží zákonný zástupce v zalepené obálce prostřednictvím svého dítěte

pro žáky – obdrží žáci ve škole od své/ho třídní/ho učitelky/ učitele

 

Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků.