Roušky ve škole

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Praze budou žáci od 1. září 2020 povinni používat ve společných prostorách školy roušku (viz Manuál pro školy – „oranžový semafor“).

Roušku mohou odložit po vstupu do učebny, pokud učitel neurčí jinak. Odkládat roušku je třeba do sáčku či krabičky a následně do tašky/batohu.

Jsme si vědomi toho, že toto opatření není pro děti ani pro pedagogické pracovníky příjemné, nicméně s ohledem na zajištění co největší hygienické ochrany všech přítomných je považujeme za nezbytné.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy a pedagogický sbor

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy