Informace k ukončení školního roku

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne předání vysvědčení v běžném režimu, tedy pro celé třídy najednou.  Žáci, kteří dosud nebyli ve škole, nezapomenou na vyplněné čestné prohlášení.

I nadále platí  povinnost mít při vstupu do školy roušku.

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26. 6. 2020 1. vyučovací hodinu.

Žáci 1. stupně, kteří v současné době navštěvují skupiny, se po 1. vyučovací hodině opět sejdou ve svých skupinách.

Ostatní žáci budou po 1. vyučovací hodině odcházet domů.

 

Finanční vypořádání plateb v rámci uzavření školního roku 2019/2020 bude provedeno následujícím způsobem:

  • Školní jídelna: vyúčtování je provedeno jako obvykle na konci školního roku (vratkou na váš účet)
  • Platby za kroužky: vratka poměrné částky bude zaslána na účet, z něhož platba přišla
  • Platby za školní družinu:

– žáci 4. ročníku – vratka poměrné částky za 2. pololetí bude zaslána na váš účet

– žáci 1. – 3. ročníku poměrná částka bude převedena na 1. pololetí šk. roku 2020/2021 (v případě, že vaše dítě nebude v příštím školním roce školní družinu navštěvovat, oznamte toto hospodářce školy pí Frimlové)

  • Zálohy na školy v přírodě: informace u třídních učitelů