Samostudium – Přírodopis 7.A – do 19. června

7. A Př – krytosemenné rostliny – dvouděložné – pracovní list.
Vyhledej v učebnici či internetu a podtrhni v pracovním listu:
a) červeně- léčivé rostliny, b) černě-jedovaté c) zeleně-koření
d) žlutě-okrasné , e) modře-užitkové , f) růžově-plevele