Samostudium – Chemie 8.A – do 29. května

8. A Ch- Tvoření vzorců, dvouprvkové sloučeniny, halogenidy, str.61- 63,zápis nalepit do sešitu, naučit se jednotlivé pojmy+ tabulku!!! , nutné