Samostudium 2.A – 23.5. – 29.5.2020

 Čj  – učebnice str. 128 /kontrolní test / – poslat ke kontrole
                                    129 – 130 , nové učivo, naučit
         prac. sešit str. 40 – 41 /kontrola/
          písanka str. 33 /kontrola, další díl už není/
          příloha – slovní zásoba / kontrola/
                         – souhlásky párové, doplň žlutá a zelená slova /kontrola/
                         – vylušti a nakresli /kontrola/
 Ma – č.7 – str.8 /kontrola/
                    str.13 – test z geometrie /kontrola/
                     příloha – zábavné tvoření
                                      zvířátková osa
                                      spojovačka
                                      trojúhelníky /kontrola/
 Prv – učebnice a prac.sešit str.59 / kontrola
           příloha – opakování hodin
                            třídíme odpad
                            hledáme ukrytá zvířata / kontrola/