Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Vážení rodiče,
již sedm týdnů probíhá nelehká distanční výuka žáků. Přistupujeme k ní s pochopením veškerých obtíží, které to dětem, vám rodičům i nám učitelům přináší.

Do školy se v běžném režimu v tomto školním roce již nevrátíme, a závěrečné hodnocení bude tedy vycházet ze známek získaných v době denní výuky, tj. od 1.2 do 10. 3., a zároveň z toho, jak žáci pracují a jak se zapojují v současné době na dálku.

Proto je nutné, aby se VŠICHNI žáci zapojili do distanční výuky.
Chápeme, že někteří mohou mít problém s elektronickým připojením. Proto připomínáme, že žáci mají možnost požádat své vyučující o vytištěné zadání úkolů a pracovní listy, vyzvednout si je po předchozí domluvě s vyučujícím ve vrátnici školy a po vypracování je zde opět odevzdat nebo je vhodit do schránky školy.

Děkujeme za spolupráci, které si velmi vážíme, a přejeme všem pevné zdraví!

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy

 

Vyhláška MŠMT