Zpívej, Křesomysle, zpívej 2020

V pondělí 2. března se v naší škole uskuteční další ročník soutěže jednotlivců v sólovém zpěvu Zpívej, Křesomysle, zpívej! Těšíme se, že účast bude stejně hojná jako v předchozích ročnících a vyslechneme krásné písně v kvalitním podání našich žáků a žákyň.

Přihlašujte se u pana učitele Najbrta a domluvte se s ním, zda budete zpívat „a capella“, s jeho živým doprovodem, s živým doprovodem někoho jiného, či za podpory playbacku (nahrávku je nutné dodat v dostatečném předstihu).

Soutěž proběhne od 14.00 hodin v hudebně (čas i místo mohou být vzhledem k počtu přihlášených změněny).