Nabídka zájmových kroužků 2019/2020

Také v letošním roce nabízíme dětem pestrou škálu odpoledních aktivit. Přihlášku děti dostanou v prvním zářijovém týdnu v našem občasníku Křesomyšlenky. Kroužky budou otevřeny podle naplněnosti a jejich činnost bude zahájena v týdnu od 16. září 2019.

Přehled kroužků ke stažení (PDF)

Zájmové kroužky ZŠ Křesomyslova 2019/2020

OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:00-14:45. 1. skupina 2. – 3. třída.
OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:45-15:30. 2. skupina 3. třída – ročník 2010 a starší.
OVOV – G. Kobernová, čtvrtek 13:15-14:00. 3. skupina 1. třída.
Akvaristika – D. Bärtlová, pátek 14:00-14:45. Od 2. ročníku.
Šikovné ručičky – M. Svobodová, pondělí 14:00-15:30 hodin. Od 5. ročníku.
Flétna – V. Zemková, úterý 13:30-14:15 hodin. 1. stupeň začátečníci.
Flétna – V. Zemková, čtvrtek 14:00-14:45 hodin. 1. stupeň pokročilí.
Angličtina pro 2. třídy – J. Šmehlíková, úterý nebo čtvrtek po domluvě s rodiči.
Dětské divadlo – V. Krištofová, čtvrtek 15:00-16:00. 2. a 3. třída. 600 Kč.

Dětské divadlo – V. Krištofová, čtvrtek 16:00-17:30. 4. třída a starší. 1000 Kč.

Miniházená – J. Vtípil, středa 13:45-14:30. 1. skupina 1. – 3. třída.
Miniházená – J. Vtípil, středa 14:45-15:30. 2. skupina 4. – 5. třída.
Pingpong, badminton a jiné sporty – J. Steinbauer, pátek 13:30-15:00. Od 3. třídy.
Deskové hry a turistika – J. Steinbauer, úterý 14:00-15:30.  Od 2. třídy.
Keramická tvorba – J. Šmehlíková, pondělí 14:30-16:00.
Ranní kruhový trénink pro kluky i holky 2. stupně – J. Vtípil, úterý a čtvrtek 7:00-7:40.
Zábavná matematika – K. Nováčková, úterý 13:15-14:00. 1. – 4. třída.
Výtvarný atelier 1 (přípravka)  – K. Šilhánová, pondělí 15:00-17:00. 1. – 4. třída a předškolní.
Výtvarný atelier 2 včetně keramiky – K. Šilhánová, pondělí 17:00-19:00. 3. – 6. třída.
Grafika/Malba – K. Šilhánová, pondělí 19:00-21:00. Středoškoláci, vysokoškoláci, dospělí.
Výtvarný atelier 3 (příprava na SŠ) – K. Šilhánová, středa 16:00-18:00. 3. – 9. třída.
Animovaný film a videoart – K. Šilhánová, středa 18:00-20:00. 3. – 9. třída.
Ateliérová školička (přípravka) – K. Šilhánová, pátek 13:30-15:30. 1. – 4. třída a předškolní.
Výtvarný atelier 4 včetně keramiky – K. Šilhánová, pátek 15:30-17:30. 1. – 5. třída.
Výtvarný atelier 5 včetně keramiky – K. Šilhánová, pátek 17:30-19:00. 2. – 6. třída.
Florbal – P. Piech (Olymp Praha), úterý 14:00-16:00. 1. – 2. třída.

Florbal – P. Piech (Olymp Praha), úterý 15:00-16:00. 3. – 5. třída.

 

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 16. září 2019. 

 

Kroužky budou otevřeny podle naplněnosti. 

Platby za kroužky převeďte na účet školy: 62296329/0800 (s variabilním symbolem, který je uveden v žákovské knížce!) po zahájení jejich činnosti. Kroužek florbalu hraďte přímo jeho vedoucímu. Uvedené ceny platí pouze pro jedno pololetí.

Podrobnější popis kroužků ak. malířky K. Šilhánové zde.

Podrobnější popis kroužku dětského divadla zde.