Naši průvodci na Křivoklátu

V posledním červnovém týdnu prováděli naši žáci návštěvníky po hradu Křivoklát. V rámci školního předmětu průvodcovství si mohli vyzkoušet, jaké to je být v roli průvodců se vším, co k tomu patří: získat a připravit si informace, vystupovat před cizími lidmi, spolupracovat a pracovat v týmu.