Slavnosti Leonarda da Vinci se opravdu vydařily!

Ve čtvrtek 20. června se u nás konaly slavnosti Leonarda da Vinci. Pro návštěvníky byly ve třídách připraveny prezentace s renesanční daVinciovskou tematikou. Na zahradě pak probíhaly středověké trhy s výborným občerstvením, které mělo jedinou chybu: velmi brzy došlo! Ti, kdo přišli, a byl to opravdu velký zástup dospělých i dětí, se mohli svézt na koních, shlédnout šermířský souboj nebo si poslechnout středověkou hudbu v podání hudební skupiny Ergo. Počasí nám přálo, velká letní bouře počkala, až slavnosti skončí a až pak trochu přistřihla křídla Leonardovu létajícímu stroji, ze kterého mistr celé slavnosti z oblohy pozoroval.