Mezinárodní projekt Edison 2016

20161212_110941Také letos nás projekt Edison obohatil o řadu nových informací, zážitků a zkušeností. Našimi hosty byli: Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Bylo zřetelně vidět, že děti už projekt berou jako něco samozřejmého a přistupovaly k němu sebevědomě a aktivně. Stejně jako jsme projekt společně zahájili v dolní tělocvičně, proběhlo v pátek 16. prosince společné zakončení a rozloučení se zahraničními hosty.

Ve všech třídách následně proběhla také reflexe celého projektu, v níž měli žáci a žákyně možnost projekt zhodnotit a navrhnout případně změny. I reflexe je pro naše děti přirozenou součástí výuky a tak se nebály projevit i kritické hlasy. Celkově letos projekt dostal „2“, tedy chvalitebně. Při rozhovoru s dětmi a z jejich psaných poznámek vyplynulo, že jim nejvíce vadil přístup a malá aktivita a zájem některých zahraničních studentů (to se projevilo i v tom, že nepřipravili svoji prezentaci pro vánoční trhy, kterou jsme avizovali). Nejlépe byla hodnocena Čína, nejhůře Itálie. I přesto, že velmi přesně formulujeme požadavky na agenturu, která pobyt studentů zprostředkovává, nebyly letos naplněny a tak učitelé velmi často, ze své profesionální pozice, museli prezentace a náplň hodin korigovat a doplňovat.

I přesto věříme, že projekt je obohacením a rozvíjí schopnosti a kompetence dětí a to nejen po stránce jazykové. Budeme se snažit, aby byl projekt v dalším ročníku lépe připraven a mohli s ním být plně spokojeni všichni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.