Knihovna

Otevírací doba školní knihovny pro 1. pololetí školního roku 2022/23:

Úterý 10.40 – 10.55 hodin (tzv. velká přestávka)

Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin

 

 

Základní škola