Letní školní družina 2019

Prázdninový provoz v mateřských a základních školách v období červenec a srpen 2019

Prázdninový provoz je určen pro děti/žáky, které mateřskou nebo základní školu, zřizovanou městskou částí Praha 4, již navštěvují.

Potřebné informace a přihlášky k letnímu provozu dostanou rodiče ve svých kmenových mateřských a základních školách nebo mohou kontaktovat organizačně metodické oddělení odboru školství, prevence a rodinné politiky (OŠ): iva.voleska@praha4.cz, tel. 261 192 131.

Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 6R–218/2019 ze dne 20. 3. 2019

po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 zajištění provozu mateřských škol v období červenec – srpen 2019 následujícím způsobem:

a) v termínu od 1. 7. do 26. 7. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

  • Mateřské školy 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, (objekt Kotorská)
  • Mateřské školy Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
  • Mateřské školy Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
  • Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3

b) v termínu od 29.7. do 23. 8. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

  • Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13
  • Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309, (objekt Kukučínova)
  • Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 4

c) od 26. 8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4

 

po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 přerušení činnosti školních družin od 1. 7. do 31. 8. 2019 v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

a) Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2, která zajistí činnost školní družiny od 1. 7. do 2.8. 2019

b) Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49, která zajistí činnost školní družiny od 5. 8. do 30. 8. 2019

Obě za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny minimálně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy.

Výše úplaty za školné a stravné najdete v níže uvedených tabulkách.

Další informace – termíny a ceny (PDF)

 

Přihlášky:

ZŠ Ohradní

ZŠ Ohradní – přihláška + informace o provozu

 

ZŠ Plamínkové

ZŠ Plamínkové – FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

ZŠ Plamínkové – INFORMACE K PROVOZU LŠD

ZŠ Plamínkové – REŽIM LŠD