Archiv pro rubriku: Přírodovědná praktika

Ztracenka – urči strom a ovoce

Zadání domácí práce z 11.9.19:

Urči druh stromu s ovocem, který jsme navštívili v nedaleké zahradě. Vypracuj referát formátu A4, který bude obsahovat:

15mm okraje od všech hran, celé jméno, třída, datum, škola, zdroje, obrázek ovoce, stromu, list.
Jméno stromu, stručnou informaci o užitečnosti, výskytu a pěstování. Informaci o vodě pro strom nebo pěstování.
(práce musí obsahovat slovo voda).

Hodnocení:
5 … neodevzdání práce do 25.9.19 – 14:10
4 – 3 … v práci chybí obrázky nebo výše jmenované věci
1 – 2 … vše v pořádku nebo drobné nedostatky