Archiv pro rubriku: Notýsek

Dotazník připravenosti na distanční výuku

Milí rodiče,

prosím o vyplnění Dotazníku připravenosti na distanční výuku v Křesomyšlenkách (z druhé strany je přihláška na kroužky).

Děti dostaly čipy do jídelny. Ideální způsob, jak čip neztratit, je připnout ho ke klíčkům od šatní skříňky a vše zavěsit na šňůrku s karabinkou na krk.

Děkuji. Eva Burdová

Organizace výuky v první třídě

Celkem 20 vyučovacích hodin týdně.

Délka vyučovacích hodin není pro první ročníky závazná, jednotlivým předmětům se vyučuje také v blocích nebo v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina.

Jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat, a to při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Pevně je dán začátek (8,00 hod.) a konec (11,45 hod.) vyučování.