Archiv pro rubriku: Notýsek

Začátek školního roku 2017/2018

Milí rodiče,

zdravím vás s novým školním rokem. Do pátku prosím výtvarné kufříky (překontrolujte hlavně tempery, chybějící barvy lze jednotlivě dokoupit), věci na tělocvik opět v hadrovém pytli, ručník (malý, podepsaný). Nově nám přibyly šatnové skříňky, věnujte dětem ramínko na zavěšení bund.

S pozdravem Eva Burdová

1. školní den, 1.A

Organizace výuky v první třídě

Celkem 20 vyučovacích hodin týdně.

Délka vyučovacích hodin není pro první ročníky závazná, jednotlivým předmětům se vyučuje také v blocích nebo v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina.

Jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat, a to při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Pevně je dán začátek (8,00 hod.) a konec (11,45 hod.) vyučování.