Archiv pro rubriku: Matematika 6.A

M6 – 4. čvrtletní písemná práce

Termín:  stř 12.6.2019
Příprava: Možnost doučování – Pondělí 27.5., 3.6. a 10.6.
Obsah: 4.čtvrtletní písemné práce
1) Násobení a dělení desetinného čísla č. desetinným, určení zbytku, zkouška.
2) Hledání všech dělitelů daného čísla.
3) Určení Největšího Společného Dělitele čísel.  (prvočíselný rozklad č. složeného)
4) Určení nejmenšího společného násobku čísel.
5) Slovní úloha na NSD nebo nsn.
6) Sestrojení výšek Δ , řádné označení. (vrcholy, strany, výšky a průsečík výšek)
7) Těžiště Δ, označení těžnic, středů stran.
8) Sestrojení kružnice opsané Δ . (náčrtek, označení, správné rýsování)
9) Sestrojení  kružnice vepsané Δ.  (náčrtek, označení, správné rýsování)

M6 – osová souměrnost

hra – vyber osově souměrné značky,

SHODNOST, – shodné útvary, vysvětlené pěkné,
Osově souměrné obrazce a útvary,

zajímavé úlohy na jedničku,

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE:
termín: do pá 26.4.19
formát: A4, bílý papír, okraje 15mm
nadpis: Osová souměrnost
nad dolní okraj: Jméno, třída, datum
obsah: 4 obrázky s dokreslenými osami souměrnosti
1) dopravní značka souměrné podle 1 osy
2)  dopravní značka souměrné podle 2 os
3) státní vlajka souměrná podle 1 osy
4) libovolný obrázek souměrný podle 2 os