Archiv pro rubriku: Matematika 6.A

M6 – geometrie

Opakujeme znalosti z 1. stupně, upřesňujeme a rozšiřujeme

kolmice pomocí kružítka (bez trojúhelníku s ryskou) – videovýuka (20.9.)
kolmice k přímce a bodu – s trojúhelníkem s ryskou – video

M6 – Organizace výuky

ARITMETIKA – Pondělí, Středa
GEOMETRIE – Úterý , Pátek

TESTY – malé testy (5 minutovky) – každou hodinu na úvod nebo po konntrole DÚ a zopakování (pokud ne, tak se radujete)
1/4 letní písemné práce – celou hodinu (45 min) – 4x do roka
zkoušení – možnost se přihlásit nebo na sebe upozornit vyrušováním v hodině
referáty a jiné práce – příležitostně, oznámeno v hodině, max 2 za pololetí