Archiv pro rubriku: Matematika 6.A

M6 – pololetní písemná práce

22.12. byly děti seznámeny s obsahem a příklady k procvičování,
písemná práce na 40 min bude koncem 2. lednového týdne.

On-line procvičování většiny příkladů! 

Aritmetika
1) Porovnávání des. čísel: 2.uč 17/7
2) Zápis množiny přirozených čísel – podmínky: 2.uč 18/9
3) Zaokrouhlování des.čísel: 2.uč 19/3, 20/7, 21/8,9
4) Sčítání a odčítání des. čísel: 2.uč 29/7, 26/15, 24/4
5) Násobení des čísel 10,100,1000: 2.uč 33/ 5,6,7
6) Dělení des čísel 10, 100, 1000: 2.uč 35/3,5,6,7
7) Převody jednotek délky a hmotnosti: 2.uč 36/5,6,7, 38/3, 39/6, 40/7

Geometrie:
8) Vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, náčrtek, označení: 1.uč 56 a 61
9) Výpočet povrchu tělesa – krychle, kvádr – náčrtek, označení, jednotky: 1.uč 72
10) Úhel, označení, řecká písmena, zápis, konstrukce osy úhlu: 3. uč 11

M6 – Aritmetika, desetinná čísla

test – porovnávání des. čísel, viz DÚ: uč 17/6, teorieprocvičování,
procvičujeme zápisy viz uč.: 18/9 a zaokrouhlování, procvičování zaokrouhlování!!!,
kontrola DÚ: PS 50/A2 A 3, A4,

čt a pá – další početní operace s des. čísly
(sčítání, odčítání, násobení 10,100…)
Na jedničku – procvičování: plus a mínus,

DÚ na Geometrii na pondělí 11.12.: vyrobit přípravek k zobrazování ÚHLŮ (obr – příklad)

M6 – Zlomky a Desetinná čísla

Aritmetika: od 16.11.
Zlomky
– názvosloví, zápis, základní početní operace,
zlomek = část celku,
procvičování – příklady na jedničku,

Zápis desetinných čísel,
procvičení – příklady na jedničku,

Geometrie: od 15.11.
Krychle a kvádr,  síť, povrchy, zobrazení a výpočty,
DÚ na stř 22.11.17 – výroba kvádru o vel. stran 5x5x10cm a krychle o straně 5cm, nejlépe karton, video návod – krychle i jako origami

M6 – říjen Ar + G

Aritmetika:
Příklady na 1
a k  procvičení  – opakování  – pouze úlohy 4, 5, 6
(přinést správně vypočtené včetně postupů)
Září a říjen opakujeme dle učebnice č.1 od str. 4 do 40.
Video návod a procvičení dělení se zbytkem,
23.10. DÚ 34/15 Slovní úloha, zápis, výpočet, odpověď,

Geometrie:
Opakujeme a rozšiřujeme učivo dle uč.1 – str.41-79
obvody a obsahy… „DOSTUDUJ“, jednotky délek – převody,
cvičení k vyzkoušení se, kontrola – převody délek, on-line matematika,

16.10.  Informace k obsahu 1/4. letního testu začátkem listopadu! (9.11.17)

upraveno 19.10.2017

M6 – geometrie

Opakujeme znalosti z 1. stupně, upřesňujeme a rozšiřujeme

  • bod, přímka, polopřímka, úsečky
  • rovnoběžky, kolmice, mimoběžky
  • geometrické zápisy a rýsování
  • druhy čar – tenké a tlusté, použití
  • rovinné obrazce a značení (čtverec, trojúhelník…)

kolmice pomocí kružítka (bez trojúhelníku s ryskou) – videovýuka
kolmice k přímce a bodu – s trojúhelníkem s ryskou – video

M6 – Organizace výuky

ARITMETIKA – Pondělí, Čtvrtek
GEOMETRIE – Středa , Pátek

TESTY – malé testy (5 minutovky) – každou hodinu na úvod nebo po konntrole DÚ a zopakování (pokud ne, tak se radujete)
1/4 letní písemné práce – celou hodinu (45 min) – 4x do roka
zkoušení – možnost se přihlásit nebo na sebe upozornit vyrušováním v hodině
referáty a jiné práce – příležitostně, oznámeno v hodině, max 2 za pololetí

Sešity a pomůcky na Matematiku 6.A

Třída 6.A
Aritmetika: A4, čtverečkovaný 5mm, 40 listů, číslo 445
Geometrie: A4, bez linek, 40 listů – číslo 440

Nadepsané a podepsané sešity obalit, nejlépe průhledné desky.
– předmět
– jméno a příjmení
-třída    a    školní rok

Další potřeby: rýsovací potřeby na Geom.
– trojúhelník s ryskou, pravítko jiné, kružítko, úhloměr, guma, měkká tužka a ořezávátko nebo mikrotužka
– na aritmetiku občas malou kalkulačku – ne v mobilu, ale není podmínkou ji mít