Archiv pro rubriku: Matematika 6.A

M6 – osová souměrnost

hra – vyber osově souměrné značky,

SHODNOST, – shodné útvary, vysvětlené pěkné,
Osově souměrné obrazce a útvary,

zajímavé úlohy na jedničku,

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE:
termín: do pá 26.4.19
formát: A4, bílý papír, okraje 15mm
nadpis: Osová souměrnost
nad dolní okraj: Jméno, třída, datum
obsah: 4 obrázky s dokreslenými osami souměrnosti
1) dopravní značka souměrné podle 1 osy
2)  dopravní značka souměrné podle 2 os
3) státní vlajka souměrná podle 1 osy
4) libovolný obrázek souměrný podle 2 os

M6 – 3. 1/4 písemná práce

BUDE v  út 9.4.2019

On-line procvičování většiny příkladů!

Obsah:
1) z řady čísel vypsat čísla dělitelná 2, 10, 3, 5, nebo jejich násobky, lichá, sudá
2) dělení desetinných čísel deset.čísly na setiny, tisíciny, zbytek, zkouška
3) najít všechny dělitele (násobky) daného čísla a zapsat je
4) převod úhlových stupňů na minuty a opačně
5) početní operace s úhl. stupni a minutami
6) určení velikostí a zakreslení úhlů vedlejších, vrcholových, střídavých a souhlasných, zápis řeckými písmeny
7) určení součtu vnitřních úhlů 3 a 4 úhelníků
8) narýsovaní úhlu o dané velikosti, popsání a sestrojení jeho osy