Archiv pro rubriku: Matematika 6.A

M6 – dělitelé a násobky přirozených čísel

Dělitel – studium, Násobek čísla – studium,
dělitelnost 10, 5, 2,
KHANOVA ŠKOLA – video vysvětlení Dělitelů a násobků,

prvočísla a rozklad – pozor na chyby v rozkladu stromečku,
společný násobek a dělitel, nejmenší společný násobek – vysvětlení wikipedie, video vysvětlení,
NEJVĚTŠÍ společný dělitel – vysvětlení wikipedie,

opakujeme na Geometrii,

M6 – dělení des.č.

Desetinná čísla – násobení a dělení 10, 100…,
převody jednotek délkyhmotnosti

Dělení číslem přirozeným – N,  Procvičování – příklady na jedničku,
Násobení desetinným č., procvičování, procvič1, video návod,

Dělení číslem desetinným, procvičování, video návod,
Souhrnné procvičování, domácí příprava s výsledky,

M6-úhlové stupně a minuty, převody

výklad a procvičování – převod deset. čísla na stupně, minuty a vteřiny,
využití v praxi u souřadnic místa na Zemi,
vše o úhlech – rozdělení, názvy, obrázky,
video vysvětlení – úhel vrcholový, vedlejší, střídavý, souhlasný,
video vysvětlení – počítání s úhly, graficky i početně,
přijímací zk v 9.roč – úhly – video,

příklady k procvičení: list3, list4, list6,

M6 – Aritmetika, desetinná čísla

test – porovnávání des. čísel, viz DÚ: uč 17/6, teorieprocvičování,
procvičujeme zápisy viz uč.: 18/9 a zaokrouhlování, procvičování zaokrouhlování!!!,
kontrola DÚ: PS 50/A2 A 3, A4,

čt a pá – další početní operace s des. čísly
(sčítání, odčítání, násobení 10,100…)
Na jedničku – procvičování: plus a mínus,

DÚ na Geometrii na pondělí 11.12.: vyrobit přípravek k zobrazování ÚHLŮ (obr – příklad)

M6 – Zlomky a Desetinná čísla

Aritmetika: od 16.11.
Zlomky
– názvosloví, zápis, základní početní operace,
zlomek = část celku,
procvičování – příklady na jedničku,

Zápis desetinných čísel,
procvičení – příklady na jedničku,

Geometrie: od 15.11.
Krychle a kvádr,  síť, povrchy, zobrazení a výpočty,
DÚ na stř 22.11.17 – výroba kvádru o vel. stran 5x5x10cm a krychle o straně 5cm, nejlépe karton, video návod – krychle i jako origami

M6 – říjen Ar + G

Aritmetika:
Příklady na 1
a k  procvičení  – opakování  – pouze úlohy 4, 5, 6
(přinést správně vypočtené včetně postupů)
Září a říjen opakujeme dle učebnice č.1 od str. 4 do 40.
Video návod a procvičení dělení se zbytkem,
23.10. DÚ 34/15 Slovní úloha, zápis, výpočet, odpověď,

Geometrie:
Opakujeme a rozšiřujeme učivo dle uč.1 – str.41-79
obvody a obsahy… „DOSTUDUJ“, jednotky délek – převody,
cvičení k vyzkoušení se, kontrola – převody délek, on-line matematika,

16.10.  Informace k obsahu 1/4. letního testu začátkem listopadu! (9.11.17)

upraveno 19.10.2017