Archiv pro rubriku: Kontakty

Obecné kontakty

ADRESA Základní škola, Praha 4

Křesomyslova 2

Praha 4

14000

E-mail: reditelka@zskresomyslova.cz
Telefon/fax: 261215730
Telefon—ústředna: 261215728—9
Ředitelka školy Mgr. Hana Holmanová

reditelka@zskresomyslova.cz

261215730

Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Vostárková

zastupkyne@zskresomyslova.cz

261215728—9

Výchovné poradkyně Mgr. Gabriela Kobernová

(prevence)

Mgr. Monika Syslová

(1. stupeň + SPU)

ústředna: 261215728—9

Vedoucí školní družiny Jindra Gatevová

261215728—9

Hospodářka školy Alena Frimlová

261215728—9

Školník Jiří Hrych

261215728—9

Hospodářka školní jídelny Alena Křížová

skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

261215728—9

Pedagogický sbor

Jméno

Funkce

E-mail/kontakt

Mgr. Holmanová Hana ředitelka školy reditelka@zskresomyslova.cz

261215730

Mgr. Vostárková Jana zástupkyně ředitelky zastupkyne@zskresomyslova.cz
telefon ústředna:

261215728—9

Ing. Bärtlová Daniela učitelka 6.A bartlova@zskresomyslova.cz
Brázdová Vanda učitelka 8.A vanda.brazdova@seznam.cz
Mgr. Jursová Lenka
učitelka 4.A lenka.jursova22@gmail.com
Mgr. Burdová Eva učitelka 1.A burdovae@gmail.com
Friedrichová Romana vychovatelka ŠD
Gatevová Jindra vedoucí ŠD gatevova@seznam.cz
Mgr. Horálek Jakub učitel 9.A educations@seznam.cz
Kladivová Eva vychovatelka ŠD
Mgr. Kobernová Gabriela
  • učitelka 7.B
  • výchovná poradkyně
  • metodik prevence
261215728—9

Kobernova.g@centrum.cz

Mgr. Najbrt Tomáš učitel najbrtt@zskresomyslova.cz
Neradová Ivana učitelka ivaneradova@centrum.cz
Podskalská Šárka učitelka 3.A podskalska.sarka@seznam.cz
Mgr. Steinbauer Jan učitel steinbauerj@zskresomyslova.cz
Svobodová Monika učitelka mosvobodova@seznam.cz
Mgr. Syslová Monika
  • učitelka 5.A
  • výchovná poradkyně
  • žáci s SPU
261215728—9

msyslova@seznam.cz

Mgr. Šleisová Eva učitelka 7.A sleisovaeva@seznam.cz
Mgr. Zemková Vladimíra učitelka 2.A v.zemkova@seznam.cz