Archiv pro rubriku: Kontakty

Zaměstnanci školy – školní rok 2017 / 2018

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Holmanová – reditelka@zskresomyslova.cz

 

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Jana Vostárková – zastupkyne@zskresomyslova.cz

 

Datová schránka (ID):  gms4m8z

 

Školník: Jiří Hrych

Hospodářka školy: Alena Frimlová

 

Třídní učitelé:

1.A – Šárka Podskalskápodskalska.sarka@seznam.cz

1.B – Mgr. Jana Moravcová

2.A – Mgr. Eva Burdováburdovae@gmail.com

3.A – Mgr. Vladimíra Zemková

4.A – Mgr. Monika Syslovámsyslova@seznam.cz

(výchovná poradkyně – I. stupeň)

5.A – Mgr. Jan Vtípil

6.A – Mgr. Jakub Horálekeducations@seznam.cz

7.A – Ing. Daniela Bärtlovábartlova@zskresomyslova.cz

8.A – RNDr. Lenka Baďurová Sládková

8.B – Mgr.  Gabriela Kobernovákobernova.g@centrum.cz

(metodik prevence)

9.A – Bc. Vanda Brázdová – vanda.brazdova@seznam.cz

(výchov. poradkyně – II. stupeň, volba povolání)

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Tomáš Najbrtnajbrtt@zskresomyslova.cz

Mgr. Jan Steinbauer – steinbauerj@zskresomyslova.cz

Monika Svobodová – mosvobodova@seznam.cz

Ivana Neradová

BcA. Jana Johana Šmehlíková (asistentka pedagoga)

 

Školní družina:

Jindra Gatevovágatevova@seznam.cz

(vedoucí vychovatelka)

Romana Friedrichová

(asistentka pg.)

Eva Kladivová

Simona Volaříková

 

Vrátnice:

Ilona Šafránková

Petr Demeter

 

Školní jídelna:

Martina Kovalová

Ludmila Mášová

Helena Maftei

Iveta Petržilková

 

Úklid:

Marcela Mašiková

Kateřina Novotná

Yvonne Píšová

Jana Pohromová