Archiv pro rubriku: Kontakty

Zaměstnanci školy – školní rok 2018 / 2019

Ředitelka školy: Mgr. Hana Holmanová – reditelka@zskresomyslova.cz

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Vostárková – zastupkyne@zskresomyslova.cz

Školník: Jiří Hrych – hrych@zskresomyslova.cz

Hospodářka školy: Alena Frimlová – frimlova@zskresomyslova.cz

Vedoucí školní jídelny: Alena Křížová – skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

 

Třídní učitelé:

1.A Mgr. Šárka Podskalská – podskalska@zskresomyslova.cz

1.B Mgr. Kateřina Nováčková – novackova@zskresomyslova.cz

2.A Mgr. Vladimíra Zemková – zemkova@zskresomyslova.cz

2.B Mgr. Monika Syslová (výchovná poradkyně – I. stupeň)) syslova@zskresomyslova.cz

3.A Mgr. Jan Vtípil – vtipil@zskresomyslova.cz

3.B Nikol Petrová – petrova@zskresomyslova.cz

4.A Mgr. Eva Burdová – burdova@zskresomyslova.cz

5.A Mgr. Gabriela Kobernová (metodik prevence) – kobernova@zskresomyslova.cz

6.A RNDr. Lenka Baďurová Sládková – badurova@zskresomyslova.cz

7.A Mgr. Vanda Brázdová (výchovná poradkyně – II. stupeň, volba povolání) – brazdova@zskresomyslova.cz

8.A Mgr. Jakub Horálek – horalek@zskresomyslova.cz

9.A Ing. Daniela Bärtlová – bartlova@zskresomyslova.cz

 

Netřídní učitelé:

Lea Jedličková – jedlickova@zskresomyslova.cz

Mgr. Tomáš Najbrt – najbrt@zskresomyslova.cz

Lenka Rzepková – rzepkova@zskresomyslova.cz

Mgr. Jan Steinbauer – steinbauer@zskresomyslova.cz

Monika Svobodová – svobodova@zskresomyslova.cz

Lenka Huláková (asistentka pedagoga) – hulakova@zskresomyslova.cz

 

Školní družina:

Jindra Gatevová (vedoucí vychovatelka) – gatevova@zskresomyslova.cz

Eva Kladivová – kladivova@zskresomyslova.cz

Ing. Hana Tarabová (asistentka pg.) – tarabova@zskresomyslova.cz

Olga Pavlíčková – pavlickova@zskresomyslova.cz

Kristýna Kubíčková (asistentka pg.) – kubickova@zskresomyslova.cz

Kristýna Hemerková (asistentka pg.)

 

Vrátnice:

Ilona Šafránková – safrankova@zskresomyslova.cz

Petr Demeter – demeter@zskresomyslova.cz

 

Kuchyně:

Martina Kovalová

Ludmila Mášová

Helena Maftei

Alena Špiláčková

 

Úklid:

Kateřina Novotná

Nina Zaoral

Světlana Kerechun

 

Pověřenec GDPR:

MČ Praha 4, poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jan Slezák

Tel. 261 192 487 GDPR

Tel. 261 192 306 Kancelář