Archiv pro rubriku: Jan Steinbauer

Tělesná výchova – potřeby a hodnocení

potřeby:
vhodná obuv na cvičení (venkovní hřiště nebo tělocvična), do tělocvičny je zákaz používat obuv, ve které žák přišel do školy!
– vhodné sportovní převlečení – úbor
– pití
hodnocení:
– zvládnutí základních dovedností dle pokynů vyučujícího (chování, nástup, rozcvička, nošení potřeb, omlouvání)
– cviky a cvičení dle učebního plánu třídy
– výkony dle srovnávacích tabulek a věku žáků