Archiv pro rubriku: Jan Steinbauer

Nová slovní zásoba – Animals

Hezký den,

TN_smallstále procvičujeme přítomné časy a rozdíly mezi nimi: co se děje právě teď, co probíhá v tuto chvíli, NOW (přítomný čas průběhový) a naopak, co se opakuje, co je pravidelné nebo má obecnou platnost, EVERY DAY (přítomný čas prostý). To je hlavní gramatický cíl celého 5. ročníku a dětem se bude velmi hodit, když si znalost těchto dvou časů zafixují a přejdou s touto znalostí do 6. ročníku.

Při poslechu se věnujeme vlastnostem jednotlivých bytostí a věcí. Nejvíc zvířatům. Slovní zásobu, která je v učebnici na konci každé lekce jsem opatřil českým přepisem výslovnosti (fonetický zápis) a najdete ji zde: Animals 5.

Děti také mají několik textů o zvířatech, se kterými jsme pracovali v několika hodinách, a u nichž budu zkoušet čtení a překlad (červenka, gorily, tučňák), ale po domluvě je možné si vybrat text vlastní.

Klidné, snad konečně opravdu jarní, dny!

TN

Shops

Hezký den,

TN_smallpo krátkém mezičase, kdy jsme probírali slovní zásobu týkající se vánoc, dárků, a dalších věcí spojených s oslavami, jsme se začali věnovat také tématu nakupování a obchodů. V příloze naleznete další „balík“ slovní zásoby i s česky přepsanou výslovností.

V gramatické oblasti se i nadále věnujeme přítomným časům (metodiku naleznete níže). Tyto základní gramatické časy vytvářejí důležitý základ, ze kterého pak následně vycházejí další gramatické časy. Jejich zvládnutí je tedy velmi důležité.

Ve druhém pololetí jsme se také začali intenzivněji věnovat poslechu rodilých mluvčí s porozuměním.

Shops – slovní zásoba (PDF)