Archiv pro rubriku: Jan Steinbauer

Nová slovní zásoba – Animals

Hezký den,

TN_smallstále procvičujeme přítomné časy a rozdíly mezi nimi: co se děje právě teď, co probíhá v tuto chvíli, NOW (přítomný čas průběhový) a naopak, co se opakuje, co je pravidelné nebo má obecnou platnost, EVERY DAY (přítomný čas prostý). To je hlavní gramatický cíl celého 5. ročníku a dětem se bude velmi hodit, když si znalost těchto dvou časů zafixují a přejdou s touto znalostí do 6. ročníku.

Při poslechu se věnujeme vlastnostem jednotlivých bytostí a věcí. Nejvíc zvířatům. Slovní zásobu, která je v učebnici na konci každé lekce jsem opatřil českým přepisem výslovnosti (fonetický zápis) a najdete ji zde: Animals 5.

Děti také mají několik textů o zvířatech, se kterými jsme pracovali v několika hodinách, a u nichž budu zkoušet čtení a překlad (červenka, gorily, tučňák), ale po domluvě je možné si vybrat text vlastní.

Klidné, snad konečně opravdu jarní, dny!

TN