Archiv pro rubriku: Fyzika 7.A

F7 Archimédův zákon

plování stejnorodých těles,     PLOVÁNÍ  u nestejnorodých těles 10.4.,

 příklady – VZTLAKOVÁ SÍLA – DÚ: zjisti co je Karteziánek,
nakreslit obr. str 115/2.21

spojené nádoby, DÚ NA 1čku -> Karteziánek, ->  tisk a porozumění komiksu – Archimédes, příběh

Archimédův zákon – možnost referátu, o Archimédovi, komiks – AJ,
DÚ: naučit Archim. zákon z paměti a umět vysvětlit vlastními slovy
(každý bude vyzkoušen postupně!)
Animace  Archiméd. zákon,
video – rande s Fyz., kreslené video – Archim.,

test k vyzkoušení

F7 – Tlak v kapalinách

malý test ve čt 12.4.
viz učebnice str 105 do114, přečíst text a projít otázky a úkoly.
možno vynechat početní příklady

Hydraulická zařízení – početní příklady, přenos tlaku

hydraulické stroje v praxi, princip – animace,
gravitační síly Země a účinky na kapalinu, text
v pátek test – početní příklady, Pascalův zákon
hydr. zařízení a princip – AJ, spojené nádoby – využití v domácnosti

HRAČKY:
zvedák 1.hračka dřevo, jednoduchý model A, model JCB 2, model 3model otočný 4, papírový5, dřevo – vymakaný, párátka zmrzka,
vodní fontána,

F7-Třecí síla, tření

studium, zápis, studium stručně,
Pracovní listy na jedničku (1. nebo 2. strana stačí)
Tření v praxi – užitečnost, překážky – úpravy
Pracovní list – tření v praxi, příprava na test

15.3. test Tlak, tlaková síla
Vzorec a jednotky, převody jednotek
tlak v praxi – jak zmenším, zvětším?
početní příklad – viz sešit a učebnice

svět bez tření – video,

F7- Páky, Otáčivé účinky síly

rovnováha na páce – studium lehké, Páka, druhy a užití v praxi,
malé obrázky nalepené v sešitě + popis
video – pokusy ve třídě – DVOJZVRATNÉ páky, JEDNOZVRATNÉ páky, vysvětlení a rozdělení,

jednoduché stroje pořad v TV, rovnováha  – animacepáky,
Na jedničku: – opak páka kladka, pracovní list 1, List 2

DÚ: dokončit obrázek a popis Lab. úlohy na kladky a páky. (kontrola 12.2.2018)
video1 – kladky1Aj,

 

F7 – pohybové zákony

testtěžiště, stabilita, řešený testy, na str 54 v uč – otázky – příprava k testu, raketa – pokus, výroba, rande, s Fy,

3.NZ video2, 3NZ v hudbě,

Účinky síly, 3 Newtonovy pohybové zákony – setrvačnost, setrvačník,
1NZpodklady ke studiu, stručnější studium zde, setrvačnost ubrus,  rande s Fy,
zákon setrvačnosti,

Pracovní listy – na jedničku,

M6-Doučování M,F

Matematika, Fyzika – procvičování a doučování 2017/18

Od prosince do června šk.r. 2017/18 budou mít žáci 6. až 8. ročníku možnost zdarma navštěvovat procvičování z předmětů matematika a fyzika.
Termín: pondělí, od 14:00 do 15:00 Místo: učebna fyziky, 2. patro. (nebo dle domluvy)
Potřeby: zápisník, sešit, psací potřeby dle tématu, připravené příklady (téma) k procvičení, ŽK.  Neúčast žáka je třeba vždy písemně omluvit.

F7 – Znázornění síly, skládání sil, rovnováha

skládání sil stejného a opačného směru, příklady na 1ničku,

Stabilita těles, stručný zápis a pokus,
TĚŽIŠTĚ, návody na výrobek, test k vyzkoušení se,

video – rande s Fy, Megaopravy – zaoceánská loď, celý dokument, důležitost těžiště – článek,

Gravitační síla – rychlost padání těles – video,
síla a její znázornění, jednotky síly, gravitační síla,

skládání sil stejného a opačného směru, příklady na 1ničku,