Archiv pro rubriku: Fyzika 6.A

F6 – Magnetické vlastnosti látek

Uč. 49 až 58, v 2. lednovém týdnu kontrola sešitů
Z této kapitoly by měly být v sešitě obrázky:
50/1.52,  53/1.58, 57/1.62b, 58/1.63b

Magnety a jejich vlastnosti,  mag. pole a indukční čáry,
zmagnetování látek, pokusy s magnety,

Možnosti referátů:
– druhy magnetů a jejich využití v praxi
– historie zkoumání magnetismu
– magnetické pole Země – význam, využití

M6-Doučování M,F

Matematika, Fyzika – procvičování a doučování 2017/18

Od prosince do května šk.r. 2017/18 budou mít žáci 6. až 8. ročníku možnost zdarma navštěvovat procvičování z předmětů matematika a fyzika.
Termín: pondělí, od 14:00 do 15:00 Místo: učebna fyziky, 2. patro.
Potřeby: zápisník, sešit, psací potřeby dle tématu, připravené příklady (téma) k procvičení, ŽK.  Neúčast žáka je třeba vždy písemně omluvit.

Sešit pro FYZIKU

Sešit formátu A5, čtverečkovaný 5×5 mm, 40 nebo 60 stránek.
Číslo 545 nebo 565.
Sešit může být využíván i pro více ročníků.
Musí být nadepsán předmětem a podepsán (jméno a příjmení), třída a školní rok.
Obal je doporučen průhledný nebo jiný, ale nadepsání a podpis musí být vždy viditelné a čitelné.

FYZIKA
Karel Novák
6.A        2017/18