Archiv pro rubriku: Fyzika 6.A

F6 – Fyzikální veličiny – měření délek

měření veličin, veličina délka a vše o měření délek, soustava SI – jednotky a přehled,

DÚ: nakreslit, nebo nalepit obrázky 4 délkových měřidel (do 13.2.18)
práce s posuvným měřítkem,
možnost referátů: historie měření délek, Nonius, Vernier, osobnosti další k měření délek

procvičování práce s měřidly pomocí PC,

F6 – Magnetické vlastnosti látek

Uč. 49 až 58, v 2. lednovém týdnu kontrola sešitů
Z této kapitoly by měly být v sešitě obrázky:
50/1.52,  53/1.58, 57/1.62b, 58/1.63b

Magnety a jejich vlastnosti,  mag. pole a indukční čáry,
zmagnetování látek, pokusy s magnety,

Možnosti referátů:
– druhy magnetů a jejich využití v praxi
– historie zkoumání magnetismu
– magnetické pole Země – význam, využití

M6-Doučování M,F

Matematika, Fyzika – procvičování a doučování 2017/18

Od prosince do června šk.r. 2017/18 budou mít žáci 6. až 8. ročníku možnost zdarma navštěvovat procvičování z předmětů matematika a fyzika.
Termín: pondělí, od 14:00 do 15:00 Místo: učebna fyziky, 2. patro. (nebo dle domluvy)
Potřeby: zápisník, sešit, psací potřeby dle tématu, připravené příklady (téma) k procvičení, ŽK.  Neúčast žáka je třeba vždy písemně omluvit.