Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Hana Holmanová – reditelka@zskresomyslova.cz

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Vostárková – zastupkyne@zskresomyslova.cz

Školník: Jiří Hrych – hrych@zskresomyslova.cz

Hospodářka školy: Jaroslava Galbavá – galbava@zskresomyslova.cz

Vedoucí školní jídelny: Alena Křížová – skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

 

Třídní učitelé:

1.A Mgr. Vladimíra Zemková – zemkova@zskresomyslova.cz

1.B Mgr. Eva Burdová – burdova@zskresomyslova.cz

2.A Monika Bernard – simova@zskresomyslova.cz

3.A Mgr. Šárka Podskalská – podskalska@zskresomyslova.cz

3.B Mgr. Kateřina Nováčková – novackova@zskresomyslova.cz

4.A Mgr. Jan Vtípil – vtipil@zskresomyslova.cz

4.B Mgr. Monika Syslová (výchovná poradkyně – I. stupeň)) syslova@zskresomyslova.cz

5.A Mgr. Jakub Horálek – horalek@zskresomyslova.cz

5.B Bc. Barbora Podloucká – podloucka@zskresomyslova.cz

6.A Ing. Daniela Bärtlová – bartlova@zskresomyslova.cz

7.A Mgr. Gabriela Kobernová (metodik prevence) – kobernova@zskresomyslova.cz

8.A RNDr. Lenka Baďurová Sládková – badurova@zskresomyslova.cz

9.A Mgr. Vanda Brázdová (výchovná poradkyně – II. stupeň, volba povolání) – brazdova@zskresomyslova.cz

 

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D. – najbrt@zskresomyslova.cz

Mgr. Jan Steinbauer – steinbauer@zskresomyslova.cz

Monika Svobodová – svobodova@zskresomyslova.cz

Lea Jedličková (asistentka k žákům s OMJ)jedlickova@zskresomyslova.cz

Lenka Rzepková (asistentka k žákům s OMJ)rzepkova@zskresomyslova.cz

Rozálie Zachová (asistentka pedagoga) – zachova@zskresomyslova.cz

 

Školní družina:

Jindra Gatevová (vedoucí vychovatelka) – gatevova@zskresomyslova.cz

Eva Kladivová – kladivova@zskresomyslova.cz

Olga Pavlíčková (asistentka pedagoga)pavlickova@zskresomyslova.cz

Kristina Zejda (asistentka pedagoga) – zejda.k@zskresomyslova.cz

Kristýna Hemerková (asistentka pedagoga)

Bc. Pavlína Kučerová (asistentka pedagoga) – kucerova@zskresomyslova.cz

 

SRPŠ:

rodice@zskresomyslova.cz

číslo účtu: 2601260931/2010

 

Vrátnice:

Ilona Šafránková – safrankova@zskresomyslova.cz

Petr Demeter – demeter@zskresomyslova.cz

 

Kuchyně:

Martina Kovalová

Ludmila Mášová

Helena Maftei

Alena Špiláčková

 

Úklid:

Kateřina Novotná

Nina Zaoral

 

Pověřenec GDPR:

MČ Praha 4, poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jan Slezák

Tel. 261 192 487 GDPR

Tel. 261 192 306 Kancelář

 

 

3 thoughts on “Zaměstnanci školy”

Napsat komentář