Prvočísla a složená čísla, násobek a dělitel

  • vysvětlení pojmů najdete v google učebně.
  • v prezentaci jsou i zadané příklady na procvičení.
  • Od úterý používáme I. díl učebnice pro 8. roč.