Vítězíme počtvrté v Pražském pětiboji!

PP2017Družstvo ve složení Adéla Zimová, Rozálie Saidlová, Khrystyna Leta, Jan Procházka, Josef Musil, Nicolas Labaj a Josef Simon opět výborně reprezentovalo ZŠ Křesomyslova. Počtvrté v řadě se našim sportovcům podařilo vyhrát největší halovou soutěž OVOV. 36 družstev soutěžilo v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskocích přes švihadlo, leh-sedech a driblingu. Již po první disciplíně se ujali vedení (trojskok Josefa Musila 8,45m) a svůj náskok zvyšovali, čímž si vysloužili pochvaly od přítomných olympioniků. Úspěchem skončila i soutěž jednotlivců. Ve svých kategoriích získali zlato Adéla Zimová a Josef Musil, stříbro Josef Simon a Jan Procházka, na 5. místě skončily Khrystyna Leta a Rozálie Saidlová (vítězka ve skoku přes švihadlo – 340 přeskoků za 2minuty) a Nicolas Labaj na 7. místě. Velkou pochvalu si zaslouží i 23 dětí, které pomáhaly jako spojky a rozhodčí.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

LogoZSZápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017 v době od 14.00 do 18.00 hod.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas (cizí státní příslušníci) a povolení k pobytu (cizinci mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Celý příspěvek

Šachový turnaj o pohár starosty Prahy 4

šachyŽáci naší školy se zúčastnili Šachového turnaje o pohár starosty Prahy 4. V tomto souboji mozků spolu soutěžili senioři a žáci základních škol z celé Prahy 4. Poděkování za reprezentaci naší školy náleží Petru Dostálovi ze 7.B, Rudolfu Tancošovi ze 7.A a Tomáši Němečkovi z 8.A. Gratulujeme pak zejména Tomášovi, který získal stříbrnou medaili za 2. místo!

Velikonoční trhy v ZŠ Křesomyslova

IMG_4317Milí rodiče a přátelé školy,

venku sice teplota neustále klesá pod bod mrazu, my už ale myslíme na velikonoční slavnosti. Zveme vás tímto 6. 4. 2017 v 16 hodin do naší školy na velikonoční trhy spojené s dobročinnou burzou oblečení, sportovního vybavení či jiných, u vás doma nepotřebných předmětů. Sponzorským darem výše uvedených maličkostí či nákupem jiných podpoříte naši školu a následně i útulek psích důchodců v Komořanech.

K Velikonocům neodmyslitelně patří kraslice, žádáme vás tímto o neomezené množství vyfouklých vajec. Věci na burzu a vyfouklá vejce posílejte již nyní po dětech třídním učitelům (žáci 1. stupně) a paní učitelce Svobodové (žáci 2. stupně).

Čekají vás trhy s výrobky našich žáků a mazance z naší kuchyně, zkouška zručnosti a trpělivosti při pletení pomlázek a zdobení perníků i občerstvení v tradiční kavárničce.

Den otevřených dveří

skola_enfasseVe středu 15. února 2017 od 8:00 do 11:00 hodin zveme rodiče malých i velkých žáků školy: přijďte se podívat, jak se Vaše děti učí, jakým způsobem pracují, co je ve škole těší a co je trápí…

Máte doma předškoláka? Přijďte s námi strávit dopoledne! Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte osobně paní učitelky a uvidíte jejich metody práce s dětmi.

Těšíme se na Vás!

Mezinárodní projekt Edison 2016

20161212_110941Také letos nás projekt Edison obohatil o řadu nových informací, zážitků a zkušeností. Našimi hosty byli: Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Bylo zřetelně vidět, že děti už projekt berou jako něco samozřejmého a přistupovaly k němu sebevědomě a aktivně. Stejně jako jsme projekt společně zahájili v dolní tělocvičně, proběhlo v pátek 16. prosince společné zakončení a rozloučení se zahraničními hosty.

Ve všech třídách následně proběhla také reflexe celého projektu, v níž měli žáci a žákyně možnost projekt zhodnotit a navrhnout případně změny. I reflexe je pro naše děti přirozenou součástí výuky a tak se nebály projevit i kritické hlasy. Celkově letos projekt dostal „2“, tedy chvalitebně. Při rozhovoru s dětmi a z jejich psaných poznámek vyplynulo, že jim nejvíce vadil přístup a malá aktivita a zájem některých zahraničních studentů (to se projevilo i v tom, že nepřipravili svoji prezentaci pro vánoční trhy, kterou jsme avizovali). Nejlépe byla hodnocena Čína, nejhůře Itálie. I přesto, že velmi přesně formulujeme požadavky na agenturu, která pobyt studentů zprostředkovává, nebyly letos naplněny a tak učitelé velmi často, ze své profesionální pozice, museli prezentace a náplň hodin korigovat a doplňovat.

I přesto věříme, že projekt je obohacením a rozvíjí schopnosti a kompetence dětí a to nejen po stránce jazykové. Budeme se snažit, aby byl projekt v dalším ročníku lépe připraven a mohli s ním být plně spokojeni všichni.

Vánoční trhy zaznamenaly nový rekord

OLYMPUS DIGITAL CAMERATradiční školní vánoční trhy se letos uskutečnily v dolní tělocvičně, která se beznadějně zaplnila návštěvníky, ať už šlo o rodiče našich žáků a žákyň nebo o bývalé studenty či zaměstnance školy. Adventní atmosféru kromě stánků s vánočními předměty vytvořil také sborový zpěv koled a vánočních písní na podiu, do kterého se zapojily všechny ročníky, dokonce zazpívaly i děti z naší mateřské školy.

Rekordní byl prodej ozdob a věnců a dalších dekorací, který letos vynesl přes 20.000 korun! Část z tohoto výtěžku již tradičně poputuje na pomoc dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4.

Děkujeme všem, kteří přišli a svojí přítomností obohatili poslední veřejnou celoškolní akci roku 2016, a těšíme se zase za rok!

Začíná mezinárodní projekt EDISON

aiesec-current-logo-white1Dnešním dnem začíná v ZŠ Křesomyslova mezinárodní projekt Edison. Naše škola má s projektem již několikaleté zkušenosti a vždy byl obohacením a rozšířením obzorů. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Našimi hosty budou Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Naše žákyně a žáci s nimi budou na prvním i druhém stupni v jednohodinových a dvouhodinových blocích probírat reálie zemí, z nichž pochází: jídlo, kultura, hudba, národní zvyky, atd. Snažíme se, aby děti používaly při komunikaci co možná nejvíce anglický jazyk. Tam, kde by to bylo na překážku, zajišťujeme tlumočení do češtiny.

Naši hosté si také v rámci školních vánočních trhů připraví prezentaci svých zemí v tzv. Globe Village (globální vesnička). Tato Globe Village bude příležitostí i pro rodiče a další návštěvníky trhů, aby se setkali s kulturou jiných zemí, které vyslaly své zástupce do naší školy.

Těšíme se, že se dozvíme mnoho zajímavého o těchto zemích a navážeme nová mezinárodní přátelství!

Zavítal k nám Mikuláš, andělé i čerti

Žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro své spolužáky a spolužačky mikulášskou nadílku. Pod vedením svého třídního učitele J. Horálka se vydali nadělovat také do sousední mateřské školy.