Mezinárodní projekt Edison 2016

20161212_110941Také letos nás projekt Edison obohatil o řadu nových informací, zážitků a zkušeností. Našimi hosty byli: Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Bylo zřetelně vidět, že děti už projekt berou jako něco samozřejmého a přistupovaly k němu sebevědomě a aktivně. Stejně jako jsme projekt společně zahájili v dolní tělocvičně, proběhlo v pátek 16. prosince společné zakončení a rozloučení se zahraničními hosty.

Ve všech třídách následně proběhla také reflexe celého projektu, v níž měli žáci a žákyně možnost projekt zhodnotit a navrhnout případně změny. I reflexe je pro naše děti přirozenou součástí výuky a tak se nebály projevit i kritické hlasy. Celkově letos projekt dostal „2“, tedy chvalitebně. Při rozhovoru s dětmi a z jejich psaných poznámek vyplynulo, že jim nejvíce vadil přístup a malá aktivita a zájem některých zahraničních studentů (to se projevilo i v tom, že nepřipravili svoji prezentaci pro vánoční trhy, kterou jsme avizovali). Nejlépe byla hodnocena Čína, nejhůře Itálie. I přesto, že velmi přesně formulujeme požadavky na agenturu, která pobyt studentů zprostředkovává, nebyly letos naplněny a tak učitelé velmi často, ze své profesionální pozice, museli prezentace a náplň hodin korigovat a doplňovat.

I přesto věříme, že projekt je obohacením a rozvíjí schopnosti a kompetence dětí a to nejen po stránce jazykové. Budeme se snažit, aby byl projekt v dalším ročníku lépe připraven a mohli s ním být plně spokojeni všichni.

Vánoční trhy zaznamenaly nový rekord

OLYMPUS DIGITAL CAMERATradiční školní vánoční trhy se letos uskutečnily v dolní tělocvičně, která se beznadějně zaplnila návštěvníky, ať už šlo o rodiče našich žáků a žákyň nebo o bývalé studenty či zaměstnance školy. Adventní atmosféru kromě stánků s vánočními předměty vytvořil také sborový zpěv koled a vánočních písní na podiu, do kterého se zapojily všechny ročníky, dokonce zazpívaly i děti z naší mateřské školy.

Rekordní byl prodej ozdob a věnců a dalších dekorací, který letos vynesl přes 20.000 korun! Část z tohoto výtěžku již tradičně poputuje na pomoc dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4.

Děkujeme všem, kteří přišli a svojí přítomností obohatili poslední veřejnou celoškolní akci roku 2016, a těšíme se zase za rok!

Začíná mezinárodní projekt EDISON

aiesec-current-logo-white1Dnešním dnem začíná v ZŠ Křesomyslova mezinárodní projekt Edison. Naše škola má s projektem již několikaleté zkušenosti a vždy byl obohacením a rozšířením obzorů. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Našimi hosty budou Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Naše žákyně a žáci s nimi budou na prvním i druhém stupni v jednohodinových a dvouhodinových blocích probírat reálie zemí, z nichž pochází: jídlo, kultura, hudba, národní zvyky, atd. Snažíme se, aby děti používaly při komunikaci co možná nejvíce anglický jazyk. Tam, kde by to bylo na překážku, zajišťujeme tlumočení do češtiny.

Naši hosté si také v rámci školních vánočních trhů připraví prezentaci svých zemí v tzv. Globe Village (globální vesnička). Tato Globe Village bude příležitostí i pro rodiče a další návštěvníky trhů, aby se setkali s kulturou jiných zemí, které vyslaly své zástupce do naší školy.

Těšíme se, že se dozvíme mnoho zajímavého o těchto zemích a navážeme nová mezinárodní přátelství!

Zavítal k nám Mikuláš, andělé i čerti

Žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro své spolužáky a spolužačky mikulášskou nadílku. Pod vedením svého třídního učitele J. Horálka se vydali nadělovat také do sousední mateřské školy.

Pražský pramen

pp4Ve dnech 27. – 29. listopadu 2016 se na gymnáziu Botičská konalo finálové kolo přírodovědné soutěže ,,Pražský pramen“. Školního kola se letos zúčastnil rekordní počet, test psalo 2565 žáků ze 46 pražských škol. Do finálového 3. kola se mezi 30 nejlepších dětí z celé Prahy probojovali 2 žáci naší školy David Tichý ze 7. B a Pavel Tichý z 8. A. Čekaly na ně 3 dny plné přednášek, laboratorních prací, bádání a setkání se zajímavými lidmi.

Poslední soutěžní den byl završen návštěvou ZOO, kde si žáci napsali závěrečný test, který obsahoval 39 otázek. Byl to velký boj, i když chlapci obsadili 9. a 13. místo, přesto je od 1. místa dělily pouhé 3 body. K tomuto úspěchu gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Vánoční trhy a provádění na Vyšehradě

Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme vás na tradiční VÁNOČNÍ TRHY, které se konají ve středu 14. prosince 2016 od 16:00 hodin, a následně na historickou procházku po Vyšehradě s výkladem našich průvodců ze 7. ročníku.

V galerii pod článkem si můžete také objednat další vánoční dekorace vyrobené pod vedením paní učitelky Svobodové na e-mailové adrese: mosvobodova@seznam.cz (uveďte číslo, pod kterým je předmět vystaven v galerii). Další ozdoby ZDE.

Strašidelná škola

V úterý 15. listopadu se z naší školy stala škola strašidelná. Světlo zhaslo, zaplál oheň (ať už na knotech mnoha svíček nebo na školní zahradě) a ze školního rozhlasu se začaly linout podivné zvuky. Žáci a žákyně z první třídy i z vyšších ročníků si přinesli brambory na výrobu tiskátek, kterými vyzdobili plátýnka, a také na pečení ve žhavém popelu.

Připraveno bylo také další občerstvení a strašidelná stezka, která vedla po zahradě, kde ji strážil Duch zahrady, a také třídami, kde byly ve tmě nastraženy různé překážky a tajemné hádanky. Všichni si strašidelnou školu moc užili: děti, rodiče, učitelé i paní ředitelka!

Setkání se konalo v rámci projektu Městské části Praha 4 „Žijeme na čtyřce společně 2016“.

Těšíme se na další společnou akci!

Vánoční trhy v ZŠ Křesomyslova

skola_enfasseVážení rodiče, žáci a přátelé školy, i letos se uskuteční tradiční vánoční trhy, které pořádá naše škola. Všichni jste co nejsrdečněji zváni na středu 14. prosince na 16. hodinu, kdy proběhne slavnostní zahájení. Těšit se můžete na pěvecká vystoupení žákyň a žáků, prodej vánočního zboží a vánoční občerstvení.

Naše škola pod vedením paní učitelky Svobodové také připravila řadu zajímavých a krásných dekoračních předmětů, které jsou vystaveny v galerii pod tímto článkem. Pokud byste měli o některý z těchto předmětů zájem, kontaktujte paní učitelku Svobodovou na e-mailové adrese: mosvobodova@seznam.cz a uveďte číslo, pod kterým je předmět vystaven v galerii.

Těšíme se na Vás!

Listopadový sběr papíru

sber_2

Sběr papíru bude probíhat od čtvrtka 10. 11. do středy 16. 11. 2016. V rámci sběru bude probíhat soutěž tříd. Balíčky proto označte příslušnou třídou.

Papír je možné přinést vždy ráno před zahájením vyučování k vrátnici nebo přímo ke kontejneru. Papír bude zvážen a zapsána třída.

Po dohodě možno papír odevzdávat i v jiném čase.
Kontakt: Mgr. Jan Steinbauer, steinbauerj@zskresomyslova.cz, telefon: 604 784 088.