Sběr papíru – duben 2017

sber_2Od pátku 21. 4. do čtvrtka  27. 4. 2017 prbíhá opět soutěž tříd ve sběru starého paíru určeného k recyklaci.

Papír je možné přinést vždy ráno před zahájením vyučování na parkoviště před školou k velkému kontejneru a to od 7:25 do 7:45.  Papír bude zvážen a zapsán k příslušné třídě. Papír je možné odevzdávat i v jiném čase k vrátnici, musí být ale zřetelně označen (název řídy).

Velikonoční trhy

pomlazkaVe čtvrtek 6. dubna 2017 se od 16 hodin v prostorách naší školy uskutečnily tradiční české velikonoční slavnosti. Na programu bylo pletení pomlázek, dobročinná burza oblečení, sportovního vybavení a jiného. Připraveny byly také trhy s výrobky našich žáků a mazance ze školní kuchyně, zkouška zručnosti a trpělivosti při zdobení perníků i občerstvení v tradiční kavárničce.

Celý příspěvek

Odznaky OVOV

DSCN4463Začátkem února byly dětem rozdány odznaky za soutěž OVOV.

Bronzový odznak OVOV za rok 2016 získali:

Antonín Křepinský, Štěpán Valtera, Filip Kordula, Tomáš Vorlíček, Dalibor Špála, Eliška Ryšlinková, Johana Kopečková, Marek Šveňha, Than Trinh Hong, Dominik Herman, Jiří Skalický, Štěpán Lenkovič, Josef Kučera, Martin Krátký, Tomáš Urbánek, Jakub Kopeček, Than Duc Phat Nguyen, Amélie Němcová, Tamara Kochovska, Natálie Kučerová, Sara Bunchevska, Vojtěch Dobrovanský, Amálie Bendová, Tomáš Dlouhý, Nikola Kašparovská, Josefina Němečková, Viktorie Pávová, Michal Skořepa, Jakub Svoboda, Simona Beňáková, Eliška Vernerová, Karolína Krištofová, Magdaléna Krátká, Chunlin Zhan, Josef Gábor, Simona Větrovská, Matyáš Havránek, Petr Dostál, Jaromír Mondschein, Karel Líbal, Kateřina Angjelová, Kateřina Kyselová, Jiří Staněk, Andryi Lonevskyy, Tereza Veselá

Celý příspěvek

Vítězíme počtvrté v Pražském pětiboji!

PP2017Družstvo ve složení Adéla Zimová, Rozálie Saidlová, Khrystyna Leta, Jan Procházka, Josef Musil, Nicolas Labaj a Josef Simon opět výborně reprezentovalo ZŠ Křesomyslova. Počtvrté v řadě se našim sportovcům podařilo vyhrát největší halovou soutěž OVOV. 36 družstev soutěžilo v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskocích přes švihadlo, leh-sedech a driblingu. Již po první disciplíně se ujali vedení (trojskok Josefa Musila 8,45m) a svůj náskok zvyšovali, čímž si vysloužili pochvaly od přítomných olympioniků. Úspěchem skončila i soutěž jednotlivců. Ve svých kategoriích získali zlato Adéla Zimová a Josef Musil, stříbro Josef Simon a Jan Procházka, na 5. místě skončily Khrystyna Leta a Rozálie Saidlová (vítězka ve skoku přes švihadlo – 340 přeskoků za 2minuty) a Nicolas Labaj na 7. místě. Velkou pochvalu si zaslouží i 23 dětí, které pomáhaly jako spojky a rozhodčí.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017 v době od LogoZS14.00 do 18.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte písemně o odklad školní docházky.

  Celý příspěvek

Šachový turnaj o pohár starosty Prahy 4

šachyŽáci naší školy se zúčastnili Šachového turnaje o pohár starosty Prahy 4. V tomto souboji mozků spolu soutěžili senioři a žáci základních škol z celé Prahy 4. Poděkování za reprezentaci naší školy náleží Petru Dostálovi ze 7.B, Rudolfu Tancošovi ze 7.A a Tomáši Němečkovi z 8.A. Gratulujeme pak zejména Tomášovi, který získal stříbrnou medaili za 2. místo!

Den otevřených dveří

skola_enfasseVe středu 15. února 2017 od 8:00 do 11:00 hodin zveme rodiče malých i velkých žáků školy: přijďte se podívat, jak se Vaše děti učí, jakým způsobem pracují, co je ve škole těší a co je trápí…

Máte doma předškoláka? Přijďte s námi strávit dopoledne! Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte osobně paní učitelky a uvidíte jejich metody práce s dětmi.

Těšíme se na Vás!

Mezinárodní projekt Edison 2016

20161212_110941Také letos nás projekt Edison obohatil o řadu nových informací, zážitků a zkušeností. Našimi hosty byli: Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Bylo zřetelně vidět, že děti už projekt berou jako něco samozřejmého a přistupovaly k němu sebevědomě a aktivně. Stejně jako jsme projekt společně zahájili v dolní tělocvičně, proběhlo v pátek 16. prosince společné zakončení a rozloučení se zahraničními hosty.

Ve všech třídách následně proběhla také reflexe celého projektu, v níž měli žáci a žákyně možnost projekt zhodnotit a navrhnout případně změny. I reflexe je pro naše děti přirozenou součástí výuky a tak se nebály projevit i kritické hlasy. Celkově letos projekt dostal „2“, tedy chvalitebně. Při rozhovoru s dětmi a z jejich psaných poznámek vyplynulo, že jim nejvíce vadil přístup a malá aktivita a zájem některých zahraničních studentů (to se projevilo i v tom, že nepřipravili svoji prezentaci pro vánoční trhy, kterou jsme avizovali). Nejlépe byla hodnocena Čína, nejhůře Itálie. I přesto, že velmi přesně formulujeme požadavky na agenturu, která pobyt studentů zprostředkovává, nebyly letos naplněny a tak učitelé velmi často, ze své profesionální pozice, museli prezentace a náplň hodin korigovat a doplňovat.

I přesto věříme, že projekt je obohacením a rozvíjí schopnosti a kompetence dětí a to nejen po stránce jazykové. Budeme se snažit, aby byl projekt v dalším ročníku lépe připraven a mohli s ním být plně spokojeni všichni.

Vánoční trhy zaznamenaly nový rekord

OLYMPUS DIGITAL CAMERATradiční školní vánoční trhy se letos uskutečnily v dolní tělocvičně, která se beznadějně zaplnila návštěvníky, ať už šlo o rodiče našich žáků a žákyň nebo o bývalé studenty či zaměstnance školy. Adventní atmosféru kromě stánků s vánočními předměty vytvořil také sborový zpěv koled a vánočních písní na podiu, do kterého se zapojily všechny ročníky, dokonce zazpívaly i děti z naší mateřské školy.

Rekordní byl prodej ozdob a věnců a dalších dekorací, který letos vynesl přes 20.000 korun! Část z tohoto výtěžku již tradičně poputuje na pomoc dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4.

Děkujeme všem, kteří přišli a svojí přítomností obohatili poslední veřejnou celoškolní akci roku 2016, a těšíme se zase za rok!