Archiv pro rubriku: Život školy

Zahájení školního roku

90_letMilí žáci,

počasí je sice ještě prázdninové, ale kalendář je neúprosný – dnes je opravdu 1. září, a to znamená, že nám začíná nový školní rok.

Vítám vás tedy po prázdninách zase ve školních lavicích. Ať už jste prázdniny strávili kdekoli – doma, na chatě či chalupě, na táboře nebo někde v horách či u moře – doufám, že se všichni do školy vracíte odpočatí, opálení a plni hezkých zážitků.

Školní rok, který dnes zahajujeme, nebude ale jen tak obyčejný. Už při vstupu do školy jste si určitě všimli čísla 90, které se objevilo na hlavním schodišti. Letos je to totiž právě 90 let od chvíle, kdy do této školy vstoupili první žáci.

A jako každé narozeniny i tyto bychom měli oslavit. Jak je oslavíme, jaké dárky škole připravíme, o tom se poradíme všichni společně.

Přeju vám všem, malým i těm větším, abyste byli ve škole úspěšní a hlavně spokojení. A všem paním učitelkám a pánům učitelům přeju, aby je práce s vámi těšila.

Hana Holmanová, ředitelka školy

Změna SRPŠ na spolek

vykricnikS přijetím nového občanského zákoníku (NOZ, zákon č.89/2012 Sb.) došlo k přeměně SRPŠ na spolek. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit stanovy tak, aby název spolku odpovídal nové situaci a články stanov byly v souladu s ustanoveními NOZ.

Stanovy je nyní nutné schválit členskou schůzí, která bude svolána společně s valnou hromadou školy před prvními třídními schůzkami.

V souvislosti s nově definovanými orgány SRPŠ budou následně na třídních schůzkách zvoleni delegáti spolku, kteří budou nadále plnit působnost členské schůze. Jde pouze o administrativní, nicméně nutný, krok, způsob fungování SRPŠ se nemění.

Další informace o SRPŠ naleznete v rubrice O škole/SRPŠ.