Zápis dětí – cizinců pro školní rok 2023/2024

Po dohodě se zřizovatelem a na základě zákona Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství (č. 20/2023 Sb.) a usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 5R-107/2023 byl termín zápisu dětí – cizinců (z Ukrajiny), kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, k základnímu vzdělávání v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2023/2024 stanoven na 5. června 2023.

Registrace včetně upřesnění náležitostí potřebných k zápisu bude spuštěna on-line dne 29. května 2023.

Hlavním kritériem pro zápis je pobyt dítěte – cizince ve školském obvodu ZŠ Křesomyslova.

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy