Dušičkový týden

V rámci dušičkového týdne proběhly v naší škole tři akce spojené s tradičními podzimními svátky.

Halloweenské dopoledne na druhém stupni bylo koncipováno jako průřezové téma v rámci hodin anglického jazyka a hudební výchovy. K dispozici byl fotokoutek, na programu několik soutěží a zpěv žáků 8. a 9. ročníků.

Halloweenské odpoledne ve školní družině, kdy se rej strašidelných masek a zajímavých kostýmů prolínal se soutěžemi a hrami.

Tradiční dušičkové komunitní setkání s rodiči a dětmi ve 2. B. Letošním tématem byla Speciální hodina anatomie propojující Dušičky a historii a místopis školy.

Všechny akce se povedly, obohatily život školy o další rozměr a přinesly možnost rozvíjet se a spolupracovat v dalších oblastech života školy.