Archiv pro rubriku: Život školy

Den otevřených dveří

skola_enfasseVe středu 15. února 2017 od 8:00 do 11:00 hodin zveme rodiče malých i velkých žáků školy: přijďte se podívat, jak se Vaše děti učí, jakým způsobem pracují, co je ve škole těší a co je trápí…

Máte doma předškoláka? Přijďte s námi strávit dopoledne! Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte osobně paní učitelky a uvidíte jejich metody práce s dětmi.

Těšíme se na Vás!

Mezinárodní projekt Edison 2016

20161212_110941Také letos nás projekt Edison obohatil o řadu nových informací, zážitků a zkušeností. Našimi hosty byli: Jiali Fan z Číny, Cesar Daniel Pivaral z Guatemaly, Marine Hambardzumyan z Arménie a Valentina Maruca z Itálie. Bylo zřetelně vidět, že děti už projekt berou jako něco samozřejmého a přistupovaly k němu sebevědomě a aktivně. Stejně jako jsme projekt společně zahájili v dolní tělocvičně, proběhlo v pátek 16. prosince společné zakončení a rozloučení se zahraničními hosty.

Ve všech třídách následně proběhla také reflexe celého projektu, v níž měli žáci a žákyně možnost projekt zhodnotit a navrhnout případně změny. I reflexe je pro naše děti přirozenou součástí výuky a tak se nebály projevit i kritické hlasy. Celkově letos projekt dostal „2“, tedy chvalitebně. Při rozhovoru s dětmi a z jejich psaných poznámek vyplynulo, že jim nejvíce vadil přístup a malá aktivita a zájem některých zahraničních studentů (to se projevilo i v tom, že nepřipravili svoji prezentaci pro vánoční trhy, kterou jsme avizovali). Nejlépe byla hodnocena Čína, nejhůře Itálie. I přesto, že velmi přesně formulujeme požadavky na agenturu, která pobyt studentů zprostředkovává, nebyly letos naplněny a tak učitelé velmi často, ze své profesionální pozice, museli prezentace a náplň hodin korigovat a doplňovat.

I přesto věříme, že projekt je obohacením a rozvíjí schopnosti a kompetence dětí a to nejen po stránce jazykové. Budeme se snažit, aby byl projekt v dalším ročníku lépe připraven a mohli s ním být plně spokojeni všichni.

Vánoční trhy zaznamenaly nový rekord

OLYMPUS DIGITAL CAMERATradiční školní vánoční trhy se letos uskutečnily v dolní tělocvičně, která se beznadějně zaplnila návštěvníky, ať už šlo o rodiče našich žáků a žákyň nebo o bývalé studenty či zaměstnance školy. Adventní atmosféru kromě stánků s vánočními předměty vytvořil také sborový zpěv koled a vánočních písní na podiu, do kterého se zapojily všechny ročníky, dokonce zazpívaly i děti z naší mateřské školy.

Rekordní byl prodej ozdob a věnců a dalších dekorací, který letos vynesl přes 20.000 korun! Část z tohoto výtěžku již tradičně poputuje na pomoc dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4.

Děkujeme všem, kteří přišli a svojí přítomností obohatili poslední veřejnou celoškolní akci roku 2016, a těšíme se zase za rok!