Archiv pro rubriku: Život školy

Informace k testování žáků

EN     UK     VI

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování. Testovat se budou děti ve svých třídách, k dispozici jim bude kromě třídní učitelky/třídního učitele  další pedagogický pracovník. K testování máme připravené testy LEPU (instruktážní video), které jsou velmi jednoduché na manipulaci, a protože máte/máme děti šikovné, určitě to samy zvládnou. Pokud byste měli opravdu velké pochybnosti (a věřím, že tomu tak bude pouze ojediněle), můžete svému dítěti přijít při testování pomoci.

Vyskytne-li se ve třídě pozitivní test:

  1. pondělí – dítě pozitivně testované odchází domů (nutný doprovod rodiče) a na PCR test, ostatní děti se učí
  2. ve čtvrtek – dítě pozitivně testované odchází domů (nutný doprovod rodiče) a na PCR test, rodiče ostatních dětí ihned informujeme a vyučování je z karanténních důvodů ukončeno. Pro tento případ Vás žádáme, aby bylo možné Vás bez problémů okamžitě  telefonicky kontaktovat.

Pokud Vaše dítě prodělalo v poslední době COVID-19, nemusí být testováno po dobu 90 dnů od pozitivního PCR testu. V takovém případě prosíme o předložení  certifikátu (výsledkový list) o datu pozitivního testu.

V případě, že byste nesouhlasili s testováním, nemůže se vaše dítě účastnit prezenční výuky, musí se v daném týdnu učit doma samo a jeho nepřítomnost bude na základě Vašeho oznámení evidována jako omluvená.

Upozornění: Děti mají při pobytu ve škole nasazenou jednorázovou chirurgickou roušku (nikoli šitou látkovou!!), případně respirátor.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že testování společně zvládneme.

Vedení školy

 

Leták pro rodiče – angličtina

Leták pro rodiče – ukrajinština

Leták pro rodiče – vietnamština

Změna nástupu žáků 1. a 5. třídy

Vzhledem k personálnímu zajištění rotační prezenční výuky žáků 1. stupně (výuka anglického jazyka) došlo po dnešní poradě pedagogického sboru ke změně u nástupu žáků 1. a 5. třídy do školy. Žáci 5. třídy nastoupí do školy v pondělí 12. dubna, žáci 1. třídy až v týdnu od 19. dubna.

Omlouváme se za dodatečné změny a děkujeme všem za pochopení v této náročné situaci.

Další informace k nástupu dětí 1. stupně →

Nástup dětí 1. stupně do školy od 12. dubna – pozor změna!

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR začíná od pondělí 12. dubna rotační prezenční výuka žáků 1. stupně.

Jako první se v naší škole vrátí do lavic žáci 5.A, 2.A, 3.B a 4.A, v dalším týdnu (tedy od 19. dubna) se budou učit ve škole 2.B, 3.A, 4.B a 1.A.

Školní družina pro žáky, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku, bude v provozu vždy do 17 hodin.

Ranní družinu nelze z důvodu dodržování homogenity skupin zajistit.

Obědy ve školní jídelně budou automaticky evidovány pro ty třídy, které mají prezenční výuku. V případě zájmu o obědy i v týdnu, kdy žák má distanční výuku, je třeba se přihlásit na mail hospodářky školní jídelny a obědy si odebrat do vlastní nádoby domů.

Informace, které se týkají testování, dostanete nejpozději v pátek ráno.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Holmanová