Archiv pro rubriku: Život školy

Zpívej, Křesomysle, zpívej 2020

V pondělí 2. března se v naší škole uskuteční další ročník soutěže jednotlivců v sólovém zpěvu Zpívej, Křesomysle, zpívej! Těšíme se, že účast bude stejně hojná jako v předchozích ročnících a vyslechneme krásné písně v kvalitním podání našich žáků a žákyň.

Přihlašujte se u pana učitele Najbrta a domluvte se s ním, zda budete zpívat „a capella“, s jeho živým doprovodem, s živým doprovodem někoho jiného, či za podpory playbacku (nahrávku je nutné dodat v dostatečném předstihu).

Soutěž proběhne od 14.00 hodin v hudebně (čas i místo mohou být vzhledem k počtu přihlášených změněny).

Ohodnocení výsledků v polovině školního roku

Dnes si děti převzaly ohodnocení svých studijních výsledků. Podobně jako čtvrtletní hodnocení je i toto pololetní dobrou reflexí toho, jak se dětem ve škole daří a jak se k sobě navzájem, i k učitelům, chovají. Může být také motivací ke zlepšení a lepšímu zacílení energie a pozornosti. Důležité je, aby děti vysvědčení rozuměly a chápaly jeho smysl.

Hodně úspěchů a radosti v dalším pololetí!