Archiv pro rubriku: Život školy

Přechod na distanční výuku

Od středy 14. října 2020 je na základě nařízení ministerstva školství zrušena prezenční výuka na 1. i 2. stupni základních škol. Naše škola tedy přechází na distanční výuku, která je podle školského zákona povinná stejně jako výuka prezenční. Jak už jsme informovali v Křesomyšlenkách na začátku školního roku, je ze strany rodičů a zákonných zástupců potřeba zajistit podmínky pro tuto formu výuky.

Distanční výuka bude probíhat jednotně prostřednictvím Google učebny. Rozvrh videokonferencí – tzv. Meetů – v Google učebně mají již dnes k dispozici třídní učitelé a bude zveřejněn na webových stránkách školy v rubrice Samostudium a také prostřednictvím jednotlivých kurzů v Google učebně.

Školní jídelna nabízí možnost stravování dětí. Pokud máte o stravování zájem, je nutné dnes (13.10.) do 21.00 hodin přihlásit dítě prostřednictvím e-mailu skolni.jidelna@zskresomyslova.cz.

Pokud se ke stravování přihlásíte, je potřeba sledovat webové stránky, kde se podle počtu zájemců upřesní časy stravování jednotlivých skupin strávníků.

Výuka od 12. do 23. října

1.– 5. třída:  prezenční výuka dle rozvrhu, školní družina bez omezení

6. – 7. třída:    12. –  16.10. prezenční výuka (bez odpoledního vyučování)

19. – 23.10. distanční výuka (Google Classroom)

8. – 9. třída:    12. – 16.10. distanční výuka (Google Classroom)

19. – 23.10. prezenční výuka (bez odpoledního vyučování)

Připomínáme, že plnění úkolů při distanční výuce je povinné.

Obědy budou žákům 6. až 9. třídy na dobu jejich distanční výuky odhlášeny.

Podzimní prázdniny: 26. – 30.10.