Archiv pro rubriku: Život školy

Sportovní den na Vyšehradě

V pátek 23. září 2022 proběhlo slavnostní zahájení Evropského týdne sportu, na který byli pozváni i žáci naší školy. Celkem 150 žáků 5. – 9. tříd se na Vyšehradě zúčastnilo sportovního dne. Bylo zde připraveno 6 netradičních sportovišť (slalom na vozíku, jízda na handbiku, lukostřelba, laserová střelba, eduzóna a několik netradičních atletických disciplín, např. vrh koulí z vozíku). Kdo zvládnul všechny disciplíny, získal kromě medaile také pytel na záda s tričkem AlpinePro, slunečními brýlemi a dalšími dárky. Akce se zúčastnilo mnoho českých i zahraničních sportovců a představitelů mezinárodních organizací, děti přišel pozdravit také ministr školství Balaš.

Opatření ke zmírnění dopadu inflace

Na základě Opatření ke zmírnění dopadu inflace Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), je možné, aby rodiče/zákonní zástupci dítěte/žáka naší školy s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy (jedná se dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný) požádali o prominutí stravného a úplaty za Školní družinu.

Více informací: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Požádat lze prostřednictvím formuláře „Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023“. Žádost musí být adresována a doručena řediteli školy, a to buď datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo v tištěné podobě přes kancelář školy.

Vyhodnocování a schvalování žádosti je v kompetenci ředitele školy, bude probíhat měsíčně, a to vždy nejpozději ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost podána. Schválená žádost bude mít platnost od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost schválena, a to až do konce školního roku 2022/2023. Žádostem nelze vyhovět zpětně.

Přijímání žádostí bude probíhat v průběhu školního roku 2022/2023.