Archiv pro rubriku: Samostudium 2.A

Samostudium 2.A – 30.5. – 5.6.2020

Čj – učebnice str. 131 / 1.a,b -napsat /,132 /4.a,1. – napsat/,133 /jen doplň do textu/,134 /ústně/
        prac.sešit str.42 -44/kontrola/
        příloha – význam slov
                         rýmování
                         velká písmena
                         slova podřazená
Ma – č.7 – str.9 – 12 /násobilka6/
         příloha – malá násobilka
                         vše do 100
                         geo -trojúhelníky
 Prv – str. 60 -učebnice a prac.sešit
          příloha – členové rodiny
                           lidské tělo /založit do sešitu/
                          v lese

Samostudium 2.A – 23.5. – 29.5.2020

 Čj  – učebnice str. 128 /kontrolní test / – poslat ke kontrole
                                    129 – 130 , nové učivo, naučit
         prac. sešit str. 40 – 41 /kontrola/
          písanka str. 33 /kontrola, další díl už není/
          příloha – slovní zásoba / kontrola/
                         – souhlásky párové, doplň žlutá a zelená slova /kontrola/
                         – vylušti a nakresli /kontrola/
 Ma – č.7 – str.8 /kontrola/
                    str.13 – test z geometrie /kontrola/
                     příloha – zábavné tvoření
                                      zvířátková osa
                                      spojovačka
                                      trojúhelníky /kontrola/
 Prv – učebnice a prac.sešit str.59 / kontrola
           příloha – opakování hodin
                            třídíme odpad
                            hledáme ukrytá zvířata / kontrola/

Samostudium 2.A – do 15. 5. 2020

 ČJ – učebnice str.112/2 /poslat ke kontrole/
                                  112/5 a/
                                   b/ vypsat na papír /kontrola/
                                   113/7 /kontrola
         písanka str.27 – 29
         přílohy – opakování hlásek, samohlásek /kontrola/
 Ma – prac.sešit č.7 –  přílohy- /kontrola/
             příloha -násobilka 5 přehled
             příloha – násobilka 5 /kontrola/
Prv.  –  učebnice a prac.sešit str. 56 – 57  prac.sešit kontrola/
             příloha /kontrola/
  Tvoření – spojovačky v příloze