Archiv pro rubriku: Pro rodiče

Zpřísnění týkající se nošení roušek

Vážení rodiče,

podle nařízení ministerstva zdravotnictví se zpřísňují pravdila pro nošení roušek v budově škol. Od pátku 18. září 2020 je nutné mít zakrytá ústa i nos po celou dobu vyučování a pobytu ve škole na 2. stupni. To znamená, že děti budou mít roušky nasazené i během vyučovacích hodin. Z tohoto důvodu doporučujeme vybavit děti alespoň dvěma rouškami, aby si v případě potřeby mohly roušku v průběhu dopoledne vyměnit.

Děkujeme za pochopení

 

Bakaláři – elektronická žákovská knížka

(Program Bakaláři ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace.)

Od 1. 9. 2020 přechází škola na elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři.

Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům detailní přehled o prospěchu žáka (klasifikace – průběžná klasifikace), rozvrhu žáka, akcích školy či další důležité informace. Další výhodou elektronické žákovské knížky je možnost komunikace (Komens) mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Vstup do systému Bakaláři:

  • možnost přihlásit se na webových stránkách školy – zskresomyslova.cz – buď kliknutím na ikonu Bakaláři, nebo kliknutím na odkaz „elektronická žákovská knížka“.
  • možnost přihlášení prostřednictvím internetového prohlížeče – adresa serveru: https://zskresomyslova.bakalari.cz
  • možnost stažení bezplatné mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android a s iOS (aplikace je zdarma ke stažení na Google Play nebo v App storu)
  • možnost propojení více účtů – mezi nimiž se lze po přihlášení přepínat bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje (výhodné pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí)

 

Přihlašovací údaje:

pro rodiče – obdrží zákonný zástupce v zalepené obálce prostřednictvím svého dítěte

pro žáky – obdrží žáci ve škole od své/ho třídní/ho učitelky/ učitele

 

Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků.

Roušky ve škole

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Praze budou žáci od 1. září 2020 povinni používat ve společných prostorách školy roušku (viz Manuál pro školy – „oranžový semafor“).

Roušku mohou odložit po vstupu do učebny, pokud učitel neurčí jinak. Odkládat roušku je třeba do sáčku či krabičky a následně do tašky/batohu.

Jsme si vědomi toho, že toto opatření není pro děti ani pro pedagogické pracovníky příjemné, nicméně s ohledem na zajištění co největší hygienické ochrany všech přítomných je považujeme za nezbytné.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy a pedagogický sbor

Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy