Archiv pro rubriku: Matematika 8.B

Pátek 12.1.2018 – II. čtvrtletní práce:

Mocniny – mocnina součinu, podílu a mocnina mocniny

Číselné výrazy ( zapsat podle diktátu), výrazy se závorkami, Výrazy s proměnnými a výpočet jejich hodnoty pro konkrétní hodnotu proměnné. ( uč. str 40 – 47)

Mnohočleny – zápis podle diktátu, výpočet hodnoty, součet a rozdíl mnohočlenů. ( uč. str. 52 – 57)