Archiv pro rubriku: Matematika 7.B

M7 – Rovnoběžníky, Pravoúhlá soustava souřednic

Projekt Geometrie – Osová a středová souměrnost. 
– formát A4, čistý papír nebo karton, známka jako z testu, podpis, třída, datum, škola
1) namaluj nebo najdi a vytiskni příklady státních vlajek, popiš, souměrnost naznač
2) jiný předmět, obrázek, stavba, značka nebo věc běžného použití – souměrnosti naznač.
Odevzdání: út 28.2.2017

Rovnoběžníky – rozdělení, konstrukce, výpočty, OBSAH rovnoběžníku,
Čtyřúhelníky – základní rozdělení

Pravoúhlá soustava souřadnic – popis, účel, konstrukce

M7 – celá čísla

celá čísla na číselné ose – obraz kladných čísel = čísla záporná, teplota, dluh… př. na 1, odchylka – celá čísla cvičení 1,
absolutní hodnota celého čísla, cvičení 1,
sčítání Cč, procvičování,       x      odčítání Cč., procvičování,        => 2.PS str.112 až124
kombinace příkladů – cvičení v 2.PS str.126-130
násobení Cč, procvičování,
dělení Cč., procvičování,    => 2.PS str. 132-134 (od 12.12.2016)

Geometrie: út 13.12.
Shodnost trojúhelníků, konstrukční věta USU, 3uč.s20/3a
naučit: 1) náčrtek a vyznačení zadání, 2) G.zápis konstrukce
3) narýsovat dle zápisu a vytažení výsledku tlustou čarou

M7 – násobení a dělení zlomků

Násobení zlomků – podklady k zápisu do sešitu, PŘÍKLADY k procvičení DÚ,
dělení zlomků – podklady, PŘÍKLADY k procvičení – DÚ,
složené zlomky – podklady, kombinace předchozích, PŘÍKLADY,
složené zlomky10 příkladů s řešením a výsledky k procvičení!,

Geometrie: shodnost trojúhelníků, konstrukční věty – přehled,
věta sss, geom. zápis, věta SUS,

M7 – Zlomky

test 4.11. sčítání a odčítání zl. a smíš. čísel
Sčítání
a odčítání zlomků, příklady na 1 – sčítání, odčítání,

19.10. – test des. čísla a des. zlomky – příprava viz DÚ: uč 24/5,6

10.-14.10. Porovnávání zlomků, společný jmenovatel,
příklady na JEDNIČKU,

3.-7.10. Rozšiř. a krácení zlomků, zápis, procvičování k testu,

zlomkový kalkulátor, online cvičení s kontrolou výsledků,
„DOSTUDUJ“postupy a videa, test s výsledky, matika hrou – pexeso,

26.-30.9. – Rozšiřování zlomků, zápis, cvičení a . – PS str 50/A1,A2

od 23.9.2016  Zlomky, dělení celku, zápis, čtení zlomků – viz uč. str 5-10
(příklady a postupy v prezentaci jiné školy), co je to zlomek?,