Archiv pro rubriku: Kroužky

Dětské divadlo Líheň

Cílem projektu Líheň je vytvoření platformy, resp. prostředí pro vytváření umělecké produkce s dětmi a pro děti se zaměřením na divadelní činnost. V rámci projektu však děti nerozvíjí pouze herecké a pohybové dovednosti. Naším cílem je všestranný a komplexní rozvoj kompetencí k ucelenému vytváření umělecké produkce, včetně ekonomických a technických dovedností.

Naše zkušenost je taková, že pro děti je prostředí divadla lákavé, ale ne všechny potřebují nutně stát na jevišti. Nemožnost zapojit se do dalších činností je ale na kroužcích dramatické výchovy či v ochotnických divadlech z divadelních projektů v zásadě vylučují. Přesto však mohou například svým výtvarným, hudebním, technickým či organizačním talentem přispět k produkci významným způsobem a být tak součástí uceleného díla, jehož prezentace na veřejnosti přináší okamžitou a tolik žádanou zpětnou vazbu.

Více na našich stránkách www.spolek-lihen.cz