Archiv pro rubriku: AJ 6.

Aj6-DOMÁCÍ STUD. do 20.3.

16.-20.3. PS dokončit str 42 – překlady, poslat ke kontrole
Lekce 7, slovíčka uč str58, gramatika – ukazovací zájmena str58 pod slovíčky – vše vypsat, naučit
čtení a překlad stran 52 a 53

13.3. Dokončíme cvičení v PS 41/15 a 16, připomenout si gramatiku „příslovce opakujícího se děje“ UČ 50 dole

11.3. UČ (Učebnice) 49 / 1,3 – do sešitu napsat cvičení.
PS (Pracovní sešit) str 41/cv 14, doplnit a přeložit a naučit slovíčka ze cvičení.
Prosím, pošlete mi zprávu na email, že jste zadání dokončili.
steinbauer@zskresomyslova.cz (nezapomeň svůj podpis).

Splnili: Jirka, Jakub, Táňa(ch), Maruška,